Архив новини 2020


10.12.2020. В резултат от проведения конкурс за местни партньори по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации" бяха одобрени следните кандидати: Сдружение "Нов път" - Хайредин, СУ "Иван Вазов" - Вършец, Фондация „Съвременност“ - Ботевград и Център за подкрепа за личностно развитие - Радомир. Добре дошли на борда!20.11.2020. Сдружение Свободен младежки център обявява конкурс за юридически лица с нестопанска цел, читалища и други институции, работещи с младежи извън областните центрове от области Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил за подкрепа за развитието на доброволчески центрове по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации". Краен срок за кандидатстване е 05.12.2020г. Пакетът документи за кандидатсване може да бъде изтеглен от тук.22-23.10.2020 В Алексинац, Сърбия се сътоя заключителната конференция по проект "Регион на младежкото участие". В работата му взеха участие всички партньорсски училища от двете страни, като българските присъстваха онлайн. В дневния ред на събитието влизаше отчитане и оценка на направеното по проекта, както и планиране на бъдещето. На форума бе официално учредена трансграничната мрежа с подисване на Меморандум. Вижте повече.19-21.10.2020. Във Враца се състоя обучение на екипа на Центъра за работа с деца на улицата - социална услуга, развивана от СМЦ. Темата на семинара бе "НПЛ коучинг", с лектор от Академията по кучинг - София. Участницитеполучиха базисни умения за използване на метода, които да прилагат в социалната работа. Вижте повече.15-16.10. 2020 Във Вършец се проведе първата експертна среща на специалисти по гражданска защита и младежка работа от България и Сърбия в изпълнение на проекта "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации". Целта на срещата бе изработване на задание за съвместна методика за подготовка на млади доброволци в това направление.  Вижте повече.12-14.10. 2020 Във Вранье, Сърбия се проведе третият ученически обмен по проекта. Отново в  обмена физически участваха само сръбски ученци, докато българските им връстници се присъединиха онлайн. Темата на обмена бе "Смъртоносните бонбони". По време на събитието се обсъждаше направеното до момента по мрежовия проект и ролята на ученическите парламенти в борбата с наркоманията и зависимостите.Участниците имаха възможност да чуят и мнението на специалисти. Вижте повече.05-07.10. 2020 В Прокуплье , Сърбия се проведе вторият ученически обмен по проекта. Поради КОВИД кризата, на място бяха само ученици от Сърбия, докато българските участваха онлайн. Темата на обмена бе "Здравословна храна". Участниците имаха възможност да се запознаят с опита на училището-домакин - Селскостопанската гимназия, да готвят заедно и да изработят здравословно седмично меню. Вижте повече.23-25.09.2020. В Монтана се състоя първият от предвидените три обменни визити. Тема на събитието бе мрежовия проект "Бележити хора и събития". Гостите от Сърбия се запознаха също с българската образователна система и забележителностите на града. А като основен резултат от визитата на първо място всички поставиха приятелството. Вижте повече.12.08.2020. Сдружение Свободен младежки център обявява тръжна процедура по PRAG с обект "Услуги по логистика и транспорт" в изпълнение на проект "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации". Крайният срок за предоставяне на оферти е 14 септември 2020г, 16.00 часа. Тържното досие може да бъде изтеглено от тук.


13-16.02.2020 В Атина, Гърция се проведе международен фестивал за независимо документално кино под мотото "Позитивно различни". Фестивалът включваше и любителски филми, направени от партньорите по проект "През обектива на другия", в това число и филмът на Свободен младежки център за добрите примери нв кв.Нов път. Вижте повече.30-31.01.2020 В хотел "Бистра и Галина" - Русе се състоя кръгла маса под наслов "Общински младежки политики - констатации и възможности за развитие". В работата й взеха участие 26 представители на местни власти, младежки домове и НПО от всички участващи в проекта общини - Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище и Силистра. Участниците се запознаха с направеното изследване и оценяването по индикатори, както и работеха за подобряване на местните политики в бъдеще. Вижте повече.