Архив новини 2016
07-08.12.2016. Във Видин се проведе първата среща на екипа на проекта ИнфорМат: методология за неформално извънучилищно обучение по математика, финансиран от програма Еразъм+ стратегически партньорства. Свободен младежки център е партньор по проекта заедно с организации от Белгия (водещ партньор), Франция, Португалия, Кипър и Гърция. Вижте повече25-26.11.2016. С обучение за психолози и педагогически съветници за оказване на помощ на жертви на бедствени събития завърши цикъла от курсове за представители на училищните общности от 10-те партньорски училища по проект "Мрежа от сигурни училища". И този курс бе проведен в хотел "Скалите", гр.Белоградчик. Вижте повече24.11.2016. В МРРБ - София се проведе официална церемония по връчване на договорите по Първата покана за набиране на проектни предложения по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия. Свободен младежки център е бенефициент по два проекта - Младежки райдери (водеща организация) и "Местим границите за доброволчеството (партньор на Тимошки младежки център - Сърбия). Вижте повече21-24.11.2016. В Белоградчик се проведoха последователно два семинара за начални и прогимназиални учители от партньорските училища по проект "Мрежа от сигурни училища". Темата на обучението бе защитата от бедствия и аварии в училище. Вижте повече17-18.11.2016. В Белоградчик се проведе семинар за училищни ръководства по планиране дейността по защита от бедствия и аварии в училище. Дейността е част от цилъл обучения по проект "Мрежа от сигурни училища", насочени към управление на риска. Вижте повече01.11.2016. И Денят на народните будители бе зачетен подобаващо в ЦРДУ. Вижте повече31.10.2016. Традиционно Хелоуин парти бе организирано в Центъра за работа с деца на улицата за радост и на деца, и на служители. Вижте повече14-15.10.2016. В Белоградчик се проведе втората среща на експерти от България и Румъния по проект "Общностен отпор на бедствени събития". Целта на срещата бе одобрение на методическия комплект, изработвен за обезпечаване на обучителните курсове и предвидените практически учения. Вижте повече10-12.10.2016. Хан Мадона - Фалковец бе домакин на тренинг на екипа на ЦРДУ - Видин по социална анимация. Обучението бе проведено от квалифициран треньор на Института за социални дейности и практики - София. Вижте повече07-08.10.2016. В Белоградчик се проведе втората среща на експерти от България и Румъния по проект "Мрежа от сигурни училища". Целта на срещата бе одобрение на методическия комплект, изработвен за обезпечаване на обучителните курсове и предвидените състезания. Вижте повече07-10.09.2016. В Белоградчик се проведе обучение на ръководители на доброволчески клубове по бедствия и аварии от 10 училища в области Видин и Монтана. Обучението е дейност по проект "Мрежа от сигурни училища", с водеща организация Свободен младежки център. Вижте повече12-13.07.2016. Първата международна среща на експерти по проект "Мрежа от сигурни училища" бе проведена отново в Дубова, Румъния. Форумът е дейност по проекта и даде възможност на експертите да обменят мнения и опит относно защитата от бедствия и аварии в училище. Вижте повече7-8.07.2016. В Дубова, Румъния се проведе Първата CODE среща на експерти по защита от бедствия от България и Румъния. Форумът е дейност по проект "Общностен отпор на бедствени събития" и целеше представяне на резултатите от проведено сравнително проучване, както и изготвяне на задание за разработване на методология на обученията по проекта. Вижте повече30.05.2016. Приключи конкурсът за училища-партньори в изпълнението на проект "Мрежа от сигурни училища". От подадените 17 кандидатури бяха одобрени 10 (списък) на база предишен опит, гаранции за устойчивост и съблюдавайки териториален баланс. Благодарим на всички участници, а на спечелилите - честито!13.05.2016. Приключи презентацията на проект "Общностен отпор на бедствени събития", финансиран по програма Interreg V-A Румъния-България. По време на дейността бяха посетени 15 общини в области Видин и Монтана, където с целите и дейностите по проекта бяха запознати представители на местната власт, членове на доброволни формирования, социални работници и други специалисти. Вижте повече05.05.2016. Проект "Мрежа от сигурни училища", финансиран по програма Interreg V-A Румъния-България, бе успешно презентиран пред представители на училищното образование в 15 общински центъра на области Видин и Монтана. Присъстващите се запознаха с предвидените дейности и начините за включване на училищата в инициативата. Вижте повече07-13.02.2016. В гр. Тетово, Македония се проведе обучение по проект “Together for NEET”. На него присъстваха представители от 10 страни, а СМЦ предтавляваше България. На обучението бяха обсъдени начини на взаимодействие между заинтересованите страни с цел по-добра реинтеграция на NEET младежите в обществото. Вижте повече02.02.2016. В Калараш, Румъния бяха подписани договорите на два проекта по програма Interreg V-A Румъния-България, по които Свободен младежки център е бенефициент - "Мрежа от сигурни училища" (водеща организация) и "Общностен отпор на бедствени събития" (партньор).20.01.2016. Посетете новата интернет платформа за NEET (младежи, които не са обект на обучение, квалификация и заетост). Основната й цел е да обедини организации, които работят с NEET младежта и които имат проекти за NEET на местно, национално, или международно равнище. Платформата е създадена в изпълнение на проекта „Together for NEETs“, в който СМЦ е българския представител. Вижте сайта на адрес www.neeteract.com
Донори на СМЦ


Европейска комисия (Програми PHARE, ESF, EFRD, Сократ, Европа за гражданите, Младеж/Младежта в действие, Еразъм+), Програма за развитие на Обединените нации, Съвет на Европа (Европейска младежка фондация), Посолство на САЩ, Посолство на Кралство Холандия, USAID (фонд България), Корпус на мира, Национален демократически институт (САЩ), Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Програма Интеррег Румъния-България, Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, Община Видин.

donors