Добре дошли!

За нас


Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР (СМЦ) е неправителствена и нестопанска организация, създадена през 1997г. във Видин и регистрирана по българското законодателство в обществена полза. Мисията на СМЦ е подпомагане на личностното развитие на младите хора от Видин и Северозападна България като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в образователни програми и в общественополезни дейности. Още за нас...

Новини03-05.12.2018 Във Видин се осъществи първото от планираните шест обменни посещения на социални институции/организации от България и Румъния. Домакин на събитието бе Центърът за работа с деца на улицата, гости - Спешен център за деца на улицата (Дробета Турну Северин), а темата - "Методи за работа с деца на улицата - неформална математика". Вижте повече27-29.11.2018 В Шарльовил-Мезиер, Франция се състоя първата среща на партньорите по проект Ever Schools, финанскран по програма Еразъм+, стратегически партньорства на ЕС. Целта на срещата бе планиране на проекта и разпределение на отговорностите между участващите организации от Франция, Португалия, Полша, Италия и България (СМЦ).08-09.11.2018 Екипът на социалната услуга Център за работа с деца на улицата (с доставчик СМЦ) премина двудневен курс в използването на методите на неформалното обучение по математика, подходящи за деца с обучителни проблеми. Вижте повече08-12.10.2018 Представители на СМЦ участваха в учебно посещение и младежки форум в гр. Лараш, Кралство Мароко в рамките на проект YouthEd. Визитата бе свързана със запознаване на място на мотивацията за миграция, както и мерките за нейното ограничаване. Вижте видеорепортаж от откриването на събитието в кметството на Лараш тук25-26.06.2018 С обучение на тема "Резилианс подход в работата с деца и семейства" в хотел "Хемус", Враца започна цикълът от 10 съвместни обучения за специалисти от социалните услуги от България и Румъния по проект "Регионална мрежа за социална кохезия". Вижте повече18-23.06.2018 В Ставангер, Норвегия се проведе обучение за младежки работници по проект YouthEd. Обучението целеше насърчаване на подобряването на качеството в работата с младежи чрез изграждане на компетентности на младежките работници и споделяне на добри практики по въпроса за мигрантите/бежанците в училищна среда. Представители на СМЦ споделиха своя опит при работата с малцинствени групи. Вижте повече08.06.2018 Завърши цикълът от 10 срещи за обмяна на опит по теми от общ интерес между български и румънски специалисти от сектора на социалните услуги от целия граничен район. Провеждането им бе част от проект "Регионална мрежа за социална кохезия", в който СМЦ е водещ партньор. Следващата дейност е организирането на 10 съвместни квалификационни сесии. Вижте повече24-25.05.2018 В Ставангер, Норвегия се проведе първа партньорска среща по проект YouthEd, в която освен Свободен младежки център участваха домакините от Норвегия, както и организации от Испания, Турция и Мароко. Проектът е фокусиран върху споделяне на опит между партньорите в работата им с мигранти и етнически малцинства. Вижте повече03-04.05.2018 В Лоусада, Португалия се състоя четвъртата среща на партньорите по проект InforMath. Участниците обсъдиха напредъка по проекта и планираха дейностите в завършителния етап, включително мерките за разпространение на резултатите. Основна цел на проекта е използването на методите на неформалната математика в младежки центрове. Вижте повече19-20.02.2018 Първата съвместна среща за обмяна на опит между специалистите от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Белоградчик. Tемата на срещата бе "Социални услуги за деца с девиантно поведение и/или конфликт със закона". Вижте повече08-09.02.2018 Заключителна конференция по проект "Да премахнем границите на доброволчеството" се състоя в Зайчар, Република Сърбия. Форумът отчете изпълнението на проекта и постигнатите резултати, планира бъдещето на мрежата от доброволчески центрове и сподели добри практики в ангажирането на малади доброволци. Вижте повече22-24.01.2018 Вторият доброволчески обмен по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството" се състоя в Зайчар, Сърбия с участието на младежи от мрежата от доброволчески центрове от България и Сърбия. Дневният ред на срещата включи посещения на доброволчески центрове, дейности в социални услуги, дискусии, свързани с доброволчеството. Вижте повече
11-13.01.2018 Първият доброволчески обмен по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството" се състоя във Видин с участието на младежи от мрежата от доброволчески центрове от България и Сърбия. Дневният ред на срещата включи реални доброволчески действия в социални услуги в града, както и презентации и дискусии, свързани с доброволчеството. Вижте повече22.12.2017 С коледно тържество, много подаръци и добро настроение завършва една успешна година на Центъра за работа с деца на улицата - социална услуга, създадена и управлявана от Свободен младежки център в ромския квартал на Видин. Вижте повече14-15.12.2017 В Крайова, Румъния се проведе последното събитие по проекта "Общностен отпор на бедствени събития - CODE" - заключителният форум. Той събра 40 участници от доброволни формирования за защита от бедствия, местни власти и експерти от България в Румъния. Целта на форума бе да се докладват резултатите, да се оцени и разпространи опита, както и да се осигури устойчивост на сътрудничеството. Вижте повече07-08.12.2017 В Крайова, Румъния се проведе последното събитие по проекта "Мрежа от сигурни училища" - заключителният форум. Той събра 40 участници от образованието и защитата при бедствия, обучители, лидери на доброволчески клубове и експерти от България в Румъния. Целта на форума бе да се докладват резултатите, постиженията инаучените уроци, да се оцени и разпространи опита, както и да се планира бъдещето на мрежата. Вижте повече11-12, 18-19.11.2017. В Монтана и Дупница се проведоха два двудневни семинара за младежки лидери и младежки работници по проект Youth Riders. Темите на обученията бяха съответно "Организиране на събития" и "Организиране на успешни доброволчески инициативи и кампании". Вижте повече30 - 31.10.2017. В Русе се проведе двудневна среща на експерти от България и Румъния по проект Регионална мрежа за социална кохезия. Целите на срещата включваха запознаване с резултите от проведеното проучване на системите за социални услуги в двете страни, както и определяне на тематиката и процедурите за участие в дейностите за изграждане на капацитет по проекта. Вижте повече04 - 08.10.2017. В хотел Медикус, Вършец се проведе лагер за победителите в националните състезания по защита от бедствия и аварии от България и Румъния по проект "Мрежа от сигурни училища". Програмата на лагера включваше интерактивни обучения в младежко лидерство и доброволчество, както и международно състезание по БАК. Вижте повече28 - 29.09.2017. На полигона към квалификационния център на Регионална дирекция противопожарна безопасност и защита на населението - Монтана се проведе съвместно практическо учение за доброволци по спасяване при бедствия и аварии. В учението взеха участие 30 доброволци от България и Румъния, които във взаимодействие със специалисти тренираха действия при земетресение, наводнения и катастрофи. Вижте повече30.08 - 04.09.2017. В местността Каманечки Вис край Ниш се проведе младежки лидерски лагер. В лагера взеха участие 40 младежи, по 20 от всяка страна - представители на младежки и работещи с младежи организации от граничния регион. Бяха проведени две обучения - по стратегическо планиране и по застъпничество и връзки с обществеността, а последните два дни бе изработен и подписан Меморандум за изграждане на трансгранична младежка мрежа и прието обръщение към публичните власти от двете страни. Вижте повече28.06 - 02.07.2017. В Белоградчик се проведе петдневно обучение на лидери на доброволческите центрове, които предстои да се изградят по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството". Темата за обучението бе свързана с развитие на социалното доброволество. Вижте повече15 - 16.06.2017. Във Видин се проведе националното състезание по защита от бедствия и аварии за учениците от доброволческите клубове на десетте училища партньори по проект "Мрежа от сигурни училища". Първо място спечелиха доброволците от СУ "Св.св. Кирил и Методий" - Видин, втори са от ОУ "Иван Вазов" - Берковица, а трети - от СУ "Любен Каравелов" - Видин. Вижте повече13.06.2017. Свободен младежки център обявява процедура за избор с публична покана за определяне на изпълнител с предмет: „Организация на събития“ по проект16.5.2.001 “Pегионална мрежа за социална кохезия”, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България. Краен срок за подаване на офертите - 23.06.2017г, 17.00 часа.

Тръжна документация05 - 09.06.2017. В градовете Бор, Зайчар, Пирот, Ниш и Вранье, Република Сърбия се проведоха серия от публини дебати с представители на местните власти, младежки и работещи с младежи организации и институции относно младежката политика и активизъм. Основни участници в дискусията бяха също млади активисти (Youth Riders) от България. Вижте повече
29.05 - 02.06.2017. В градовете Видин, Монтана, Враца, Перник и Кюстендил се проведоха серия от публини дебати с представители на местните власти, младежки и работещи с младежи организации и институции относно младежката политика и активизъм. Основни участници в дискусията бяха също млади активисти (Youth Riders) от Република Сърбия. Вижте повече20.05.2017. Приключи серията от 18 двудневни обучителни семинари за членове на доброволни формирования по защита от бедствия и аварии и на общински служители от области Видин и Монтана, провеждана от Свободен младежки център с цел подобряване на подготовката за реакция при спешни ситуации. Вижте повече
17-19.05.2017. В Никозия, Кипър се състоя втората партньорска среща по проект ИнфорМат. Целта на срещата бе да се оцени напредъка и да се планира следващия проектен период, както и изработването на интелектуалните продукти - ръководства за неформално обучение по математика. Вижте повече


19-20.04.2017. В Зайчар, Сърбия се състоя втората среща на експерти по доброволчество и социална работа от България и Сърбия по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството". Целта на срещата бе да се приеме изработената методология за социално доброволчество. Вижте повече
30.03 - 02.04.2017. Първото обучение на младежки лидери от България и Сърбия по проект Youth Riders се състоя в гр.Монтана. Присъстващите преминаха курс за запознаване с младежките политики на двете страни и подготовка на публични дискусии по тези въпроси, които ще се проведат с тяхно участие. Вижте повече24-25.03.2017. Във Видин се състоя среща на експерти по доброволчество и социална работа от България и Сърбия по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството". Целта на срещата бе да се приеме доклад от сравнително проучване на социалното доброволчество в трансграничния регион и да се приемат насоки за изработване на обща методика за работа със доброволци в социалната сфера. Вижте повече13.03.2017. Сдружение Свободен младежки център обявява конкурс за юридически лица с нестопанска цел от области Видин, Монтана, Враца, Перник и Кюстендил за подкрепа за развитието на доброволчески центрове за социално доброволчество по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството". Краен срок за кандидатстване 31.03.2017г. Пакетът документи за кандидатсване може да бъде изтеглен от тук.26.01.2017. На тържествена церемония в РДВР - Видин председателят на Свободен младежки център бе награден с грамота за "конкретен и съществен принос в противопожарната безопасност и защита на населението" в рамките на областния етап на националния конкурс "Пожарникар на годината - 2016". Вижте повечеДонори на СМЦ


Европейска комисия (Програми PHARE, ESF, EFRD, Сократ, Европа за гражданите, Младеж/Младежта в действие, Еразъм+), Програма за развитие на Обединените нации, Съвет на Европа (Европейска младежка фондация), Посолство на САЩ, Посолство на Кралство Холандия, USAID (фонд България), Корпус на мира, Национален демократически институт (САЩ), Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Програма Интеррег Румъния-България, Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, Община Видин.

donors