Архив новини 2021
11-12.10.2021. Заключителното събитие по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации" се състоя онлайн. На конференцията бяха отчетени постигнатите резултати и бяха дискутирани въпроси свързани с устойчивостта на мрежата от доброволчески центрове, както и бъдещето на трансграничното сътрудничество.07-08.10.2021. С екипна среща в Атина, Гърция завърши проекта "През обектива на другия". Събитието бе фокусирано върху постигнатите резултати и научените уроци. Като забележително събитие се оцени филмовият фестивал "Положително различен", който ще продължи и след проекта с още по-широко участие. Вижте повече.16-18.09.2021. Комплекс "Острова" - гр.Троян бе домакин на тридневно обучение на екипа на Центъра за работа с деца на улицата - Видин, структура на СМЦ. Темата на семинара беше консултирането като инструмент в социалната работа в светлината на новия Закон за социалните услуги. Вижте повече.10-11.09.2021. Втората доброволческа акция по проект „Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации“ се проведе в ски курорта „Стара планина“ (Бабин зъб) в Република Сърбия. В дейността присъстваха 20 млади хора и младежки работници от България и Сърбия, които имаха възможност да обучат наученото в почти реална ситуация. Вижте повече.29-30.08.2021. Във Враца бе организирана първата младежка доброволческа акция - младежки обмен сързан с опасностите от бедствия и аварии за местните общности. По време на събитието бяха проведени симулации и практически упражнения по оценка на риска и доброволческото участие. В дейността взеха участие 20 младежи и младежки работници от България и Сърбия. Вижте повече.16-20.06.2021. Второто обучение за ръководители на доброволчески клубове по действие в извънредни ситуации се проведе разделено с Интернет комуникация. Българските участници се намираха във Враца, а сръбските - в курорта Стара планина, Сърбия. В петдневния курс взеха участие общо 20 представители на 10 организации - партньори от България и Сърбия. Вижте повече.21-23.05.2021. В град Враца се проведе първото от предвидените обучения за ръководители на доброволчески клубове по действие в извънредни ситуации. В тридневния курс взеха участие 20 представители на 10 организации - партньори от България и Сърбия. Вижте повече.23-25.04.2021. Състоя се първото от поредица обучения на тема: "Как да отглеждаме здрави и умни деца?". В него взеха участие бременни жени и майки на деца от 0-3г. В първата част от обучението се дискутираха полезните и здравословни храни за децата, а във втората, знанията се приложиха  на практика в курс по готвене. Особено доволни останаха най-малките участници в обучението, които с удоволствие дегустираха приготвената храна. Вижте повече.15.04.2021. Започна набирането и обучението на доброволци за действие в извънредни ситуации в 10-та доброволчески центрове във Видин, Монтана, Вършец, Враца, Хайредин, Ботевград, Перник, Радомир, Кюстендил и Дупница. Документи за обучителите.07-08.04.2021. В условията на пандемия, втората среща на експерти от България и Сърбия по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации" се проведе онлайн. На срещата бяха разгледани резултатите от работата на смесения методически екип и одобрена окончателна версия на Методиката за обучение на доброволци за действие в извънредни ситуации.01.03.2021. Фондация Тръст за социална алтернатива сключи договор за безвъзмездна помощ със Свободен младежки център за изпълнение на проекта "Как да отглеждаме здрави и умни деца", инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България.