Проект "Младежта за мир"

Описание на проекта

Донор Програма ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG
Референтен номер 101132233
Водеща организация
Партньори
  • Redefine Associacao Para A Investigacao Educacao Edesenvolvimento (Redefine), Сетубал, Португалия
  • Asociacion Ideas Y Debate (Ideas Y Debate), Мадрид, Испания
  • Miasto Starachowice, SСтараховице, Полша
  • Свободен младежки център (СМЦ), Видин, България
  • Kuff Environment And Health Association CLG (KUFF), Дъблин, Ирландия
  • Uluslararasi Stratejik Yonetim Dernegi (ISM), Истамбул. Турция
Териториален обхват ЕС
Продължителност 24 месеца (12/2023 - 12/2025)
Резюме на проекта

Мирът и зачитането на правата на човека са основни ценности на Европейския съюз и са от основно значение за развитието на индивида и за осигуряване на социално сближаване и обществено благополучие.
Мирът обаче е много повече от липсата на война. Демокрацията, социалната справедливост, зачитането на индивидуалните свободи и права, индивидуалното и културното достойнство, икономическата и екологичната сигурност са всички фактори и предпоставки за траен мир и благосъстоянието на нашите европейски общности.
Конфликтът в Украйна има широкомащабни последици, тъй като доведе до сблъсък на светогледи за първи път от Втората световна война и Студената война.
В този контекст и с наближаващите европейски избори през 2024 г. е от изключително значение младите граждани на Европа да са наясно с по-широките последици от настоящите събития, както и с начина, по който политическите избори, които правим днес, ще оформят следващия десетилетия.
Основната цел на проекта е да насърчи овластяването, участието, активното гражданство и социалното сближаване, с акцент върху младежите в неравностойно положение, тъй като поставя голям акцент върху придобиването на положителните, утвърждаващи живота ценности, които демократичната култура обхваща, като мир, уважение за правата на човека, толерантността, активното ненасилие, сътрудничеството и социалната отговорност.
Основните дейности, които проектът предвижда, за да помогне на младите хора да разберат по-добре основните ценности, върху които е изграден ЕС, и тяхното значение за нашите общества са:
1. Международни конференции във всички участващи страни, всяка от които се фокусира върху различна тема.
2. VR обучения, конференции и симулации на функционирането на институциите на ЕС.
3. Канал Stories of Europe в YouTube: интервюта с бежанци от разкъсвани от войни страни и диктатури.
4. Местни кампании за мотивиране на младите хора да гласуват на предстоящите Европейски избори.

Проектът има за цел да обхване 20 000 млади хора в 8 европейски страни.

Прогнозна стойност на проекта 629.105,43 EUR