Завършили проекти

1998 - 2022

tr>

Име

Статут на СМЦ

Партньори

Период

Донор

Ние принадлежим - изследване на единството на Европа в многообразието

партньор

организации от Франция, Португалия, Австрия, Полша и Турция

09/2019 - 03/2022

Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства

Всеки ден в детската градина уча и играя

водеща организация

 

04/2022 - 08/2022

Тръст за социална алтернатива

Как да отглеждаме здрави и умни деца

водеща организация

 

03/2021 - 09/2021

Тръст за социална алтернатива

Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации

партньор

Тимошки младежки център - ЗайчарИталия, Великобритания

07/2020 - 10/2021

Интеррег ИПА България-Сърбия

През обектива на другия (TLO)

партньор

организации от Гърция, Малта, Германия, Швеция, Турция, Унгария, Румъния, Испания, Италия, Великобритания

10/2018 - 12/2021

Еразъм+ KA3 Европейската младеж заедно

Образователен ресурс по европейски ценности за училище (EVER Schools)

партньор

организации от Франция, Италия, Португалия и Полша

09/2018 - 02/2022

Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства

Регион на младежкото участие

водеща организация

Отворен клуб - Ниш

05/2019 - 11/2020

Интеррег ИПА България-Сърбия

Дунавски младежки дневен ред

водеща организация

 

01/2019 - 03/2020

ОП Добро управление

Граждански мониторинг за по-качествени социални услуги

партнцор

Здружение РАЙС

2019 - 2020

ОП Добро управление

Програма Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза

местен партньор

Министерство на здравеопазването

2018 - 2019

Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария

Регионална мрежа за социална кохезия

водеща организация

Василиада - Румъния

2017 - 2019

Програма Интеррег Румъния-България

Младежки работници в образованието - нови подходи за работа в училищата, които приемат бежанци и млади мигранти

партньор

организации от Норвегия, Испания, Турция и Мароко

2018 - /2019

Еразъм+ KA2 стратегически партньорства

ИнфорМат: методология за неформално извънучилищно обучение по математика

партньор

организации от Белгия,Франция, Португалия, Гърция и Кипър

2016-2018

Еразъм+ KA2 стратегиески партньорства

Да премахнем границите за доброволчеството

партньор

Тимошки младежки ценът - Зайчар, Сърбия

2016-2018

Програма Интеррег ИПА България - Сърбия

Младежки райдери

водеща организация

Отворен клуб - Ниш, Сдружение за местно развитие "Каменица"

2016-2018

Програма Интеррег ИПА България - Сърбия

Общностен отпор на бедствени събития (CODE)

партньор

Василиада - Румъния, Български Червен Кръст, Червен Кръст - Долж, Румъния

2016-2018

Програма Интеррег Румъния-България

Мрежа от сигурни училища

водеща организация

Василиада - Румъния, Регионална мрежа за иновативно образование

2016-2018

Програма Интеррег Румъния-България

Заедно за младежите, които не са обект на образование, квалификация и заетост

партньор

организации от Албания, Гърция, Косово, Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Турция и Черна Гора

2015-2016

Еразъм+ KA2 Изграждане на капацитет в областта на младежта

Рзаширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромската общност

местен партньор

 

2012-2015

МЗ, Глобален фонд за борба със СПИН, тубекулоза и малария

Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора

местен партньор

 

2012-2015

МЗ, Глобален фонд за борба със СПИН, тубекулоза и малария

Българо-сръбска мрежа за иновативно обучение (BSIT.NET)

водеща организация

Отворен клуб, Ниш, Сърбия

2013-2014

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия

Знание без граници (KWF)

партньор

Сдружение Кокоро, Бор, Сърбия

2013-2014

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия

Програма за подкрепа на фамилното действие (FASP)

водеща организация

-

2013-2014

Българо-Швейцарска програма за сътрудничество

ИнтерФейс

водеща организация

ЦДГ "Звънче", ОДЗ "Русалка"

3013-2014

МОН, ОП"РЧР"

E-YouthDemocracy

партньор

4 Elements, Гърция

2013- 2014

Програма "Младежта в действие"

Доброволци за социална кохезия (V4SC)

партньор

Сдружение Василиада, Крайова, Румъния

2012-2013

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България

RISE (Регионална интеграция със социален ефект)

водеща организация

Отворен клуб, Ниш, Сърбия

2011 - 2012

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия

Предприемачество за интеграция

водеща организация

Бизнес център ЕООД, Ерастрой ООД

2010 - 2011

АСП, ОП"РЧР"

Доброволческа служба в полза на ромските деца

водеща организация

-

2009 - 2010

Програма "Младежта в действие"

Развиване на алтернативна социална услуга-Център за настаняване от семеен тип за децата от ДДЛРГ - с.Ново село

партньор

Сдружение "Равен шанс за деца в риск" - Ново село, Община Ново село

2009 - 2010

АСП, ОП"РЧР"

Усмихни се, училище

водеща организация

ОУ "Епископ Софроний Врачански" - Видин

2009 - 2010

МОМН, ОП"РЧР"

Заедно в миналото, заедно в бъдещето

партньор

APPMHCY - Ниш, Сърбия

2009 - 2010

Програма Добросъседство България - Сърбия 2006

Територия на участието

водеща организация

7 средни училища от гр.Видин

2008 - 2009

МОМН, ОП"РЧР"

V.E.T.O.

водеща организация

Асоциация "Анумус" - София

2008 - 2009

Фонд "България", GMF

Подкрепа за социално участие

водеща организация

ПГ "Проф. A.Златаров" - Видин

2008 - 2009

АСП, ОП"РЧР"

Децата на града

водеща организация

-

2008

МТСП, фонд "Социално подпомагане"

Градове, облагодетелстващи младежта

водеща организация

Агенция за регионално развитие и бизнес център - Монтана

2007 - 2008

PHARE Развитие на гражданско общество

Младежки караван

партньор

APPMHCY - Ниш, Сърбия

2007 - 2008

Програма Добросъседство България - Сърбия

Разделените не са равни

водеща организация

-

2007 - 2008

Посолство на САЩ

Европа без граници

партньор

APPMHCY - Ниш, Сърбия

2007 - 2008

Институт Отворено общество

СЕЙН

партньор

13 НПО от страната

2004 - 2008

ПРООН, МТСП

Доброволческа служба в подкрепа на младежки дейности

водеща организация

-

2004 - 2007

Програма Младеж

Център за социална и образователна подкрепа

водеща организация

-

2006 - 2007

PHARE Деинституционализация на социалните услуги

Европейски идентичности

партньор

ESTA - Германия

2006 - 2007

Програма Европа на гражданите

CARE

водеща организация

-

2006 - 2007

Посолство на Кралство Холандия

Панаир на толерантността

водеща организация

-

2006

Програма Младеж

Обучение по човешки права на колела

водеща организация

организиации от Сърбия, Македония и Албания

2006

Съвет на Европа

Доброволци срещу дискриминацията

водеща организиация

-

2005

Програма Младеж

Проект за ромско младежко развитие

водеща организация

-

2005

PHARE Развитие на гражданско общество

Почувствай България, почувствай Румъния

водеща организация

CDCP - Крайова,Румъния

2004 - 2005

PHARE CBC България - Румъния

CORA

партньор

организации от Великобритания, Холандия, Финландия, Полша и Румъния

2004 - 2005

Програма Сократ (Грунтдвиг I)

Шанс

водеща организиация

-

2004 - 2005

Корпус на мира

Непознатият етнос

водеща организация

организиации от Румъния, Сърбия, Хърватска и Албания

2004 - 2005

Интеркултурен център - Виена, Съвет на Европа

Румънските и българските младежи във време на културно и икономическо сливане

партньор

Професионален техникум 2 - Крайова, Румъния

2004

PHARE CBC Румъния - България

Заедно за по-добро бъдеще

партньор

Асоциация Младежта срещу заплахите на третото хилядолетие - Крайова, Румъния

2004

PHARE CBC Румъния - България

Отворена врата

водеща организиация

-

2004

PHARE Развитие на гражданско общество

Видински младежки дневен ред

водеща организиация

-

2003 - 2004

Посолство на Кралство Холандия

Кампания "За Видин"

водеща организация

-

2003

Национален демократически институт (САЩ)

Младежки принос срещу дискриминацията на ромите

водеща организация

организации от Румъния, Албания и Сърбия

2003 - 2004

Съвет на Европа

Интеркултурен младежки център

водеща организация

-

2003 - 2004

Посолство на САЩ

Театърът и традициите от свер и от юг на Дунава

партньор

Асоциация QUIZ - Крайова, Румъния

2003

PHARE CBC Румъния - България

Младежки мост срещу дискриминацията

водеща организация

-

2003

Интеркултурен център - Виена

Отглеждането на зайци - шанс за сираците

водеща организация

ДОВДЛРГ "Христо Ботев" - Ново село

2003

PHARE ACCESS

Чиракуването - шанс за сираците

водеща организация

ДОВДЛРГ "Христо Ботев" - Ново село

2003

bCAF

Доброволчество за добросъседство

водеща организация

Сдружение Детска радост - Сърбия

2002

Интеркултурен център - Виена

Шанс за сираците

водеща организация

ДОВДЛРГ "Христо Ботев" - Ново село

2001 - 2002

PHARE ACCESS

Младежки мост на добросъседството

водеща организация

APPMHCY - Ниш, Сърбия, CDCP - Крайова, Румъния

2000 - 2002

Фонд 2000 (ИОО - Ню Йорк)

Градски младежки съвет

водеща организиация

Община Видин

2000 - 2001

Посолство на САЩ

Втори шанс за младите роми

водеща организиация

Свободен младежки център - Перник, МОЦ "Алтернативи" - Благоевград

1999 - 2000

PHARE Развитие на гражданско общество

Младежка подкрепа за третия сектор

водеща организация

-

1998 - 1999

PHARE Развитие на гражданско общество