Tекущи проекти

2017

Име Референтен номер Статут на СМЦ Партньори Период Донор Прогнозна стойност
Център за работа с деца на улицата N/A доставчик на социална услуга   01/2016 - 12/2018 Държавно делегирана дейност 208 500,00 BGN
Мрежа от сигурни училища 15.3.1.001 водеща организация Василиада - Румъния, Регионална мрежа за иновативно образование 02/2016 - 02/2018 Програма Интеррег Румъния-България 288 084,21 EUR
Общностен отпор на бедствени събития (CODE) 15.3.1.002 партньор Василиада - Румъния, Български Червен Кръст, Червен Кръст - Долж, Румъния 02/2016 - 02/2018 Програма Интеррег Румъния-България 280 556,42 EUR
Програма Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза РД21-138 местен партньор Министерство на здравеопазването 01/2016 - 12/2016 Глобален фонд за борба със СПИ, туберкулоза и малария 16 567,00 EUR
ИнфорМат: методология за неформално извънучилищно обучение по математика 2016-1-BE01-KA201-016298 партньор организации от Белгия,Франция, Португалия, Гърция и Кипър 10/2016 - 09/2018 Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства 184 184,00 EUR
Младежки райдери CB007.1.22.012 водеща организация Отворен клуб - Ниш, Сдружение за местно развитие "Каменица" 11/2016 - 02/2018 Програма Интеррег ИПА България - Сърбия 148 128,40 EUR
Да премахнем границите за доброволчеството CB007.1.22.039 партньор организации от Белгия,Франция, Португалия, Гърция и Кипър 11/2016 - 02/2018 Програма Интеррег ИПА България - Сърбия 144 493,53 EUR
Регионална мрежа за социална кохезия 16.5.2.001 водеща организация Василиада - Румъния 04/2017 - 04/2019 Програма Интеррег Румъния-България 353 286,71 EUR