Tекущи проекти

2019

Име Референтен номер Статут на СМЦ Партньори Период Донор Прогнозна стойност
Център за работа с деца на улицата N/A доставчик на социална услуга   01/2016 - 12/2018 Държавно делегирана дейност 114 945,00 BGN
Програма Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза РД21-138 местен партньор Министерство на здравеопазването 10/2018 - 04/2019 Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария 16 567,00 EUR
Регионална мрежа за социална кохезия 16.5.2.001 водеща организация Василиада - Румъния 04/2017 - 04/2019 Програма Интеррег Румъния-България 353 286,71 EUR
Младежки работници в образованието - нови подходи за работа в училищата, които приемат бежанци и млади мигранти 2017-3NO02-KA205-001038 партньор организации от Норвегия, Испания, Турция и Мароко 02/2018 - 07/2019 Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства 108 330,00 EUR
Образователен ресурс по европейски ценности за училище (EVER Schools) 2018-1-FR01-KA201-048156 партньор организации от Франция, Италия, Португалия и Полша 09/2018 - 09/2020 Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства 155 234,00 EUR
През лупата на другия (TLO) 604877-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-EU-YTH-TOG партньор организации от Гърция, Малта, Германия, Швеция, Турция, Унгария, Румъния, Испания, Италия, Великобритания 10/2018 - 10/2020 Еразъм+ KA3 Европейската младеж заедно 499 053,35 EUR
Дунавски младежки дневен ред BG05SFOP001-009-0003 водеща организация   01/2019 - 03/2020 ОП Добро управление 73 202,51 BGN
Граждански мониторинг за по-качествени социални услуги BG05SFOP001-009-0004 партньор сдружение РАЙС 01/2019 - 01/2020 ОП Добро управление 67 243,93 BGN