Tекущи проекти

2018

Име Референтен номер Статут на СМЦ Партньори Период Донор Прогнозна стойност
Център за работа с деца на улицата N/A доставчик на социална услуга   01/2016 - 12/2018 Държавно делегирана дейност 208 500,00 BGN
Мрежа от сигурни училища 15.3.1.001 водеща организация Василиада - Румъния, Регионална мрежа за иновативно образование 02/2016 - 02/2018 Програма Интеррег Румъния-България 288 084,21 EUR
Общностен отпор на бедствени събития (CODE) 15.3.1.002 партньор Василиада - Румъния, Български Червен Кръст, Червен Кръст - Долж, Румъния 02/2016 - 02/2018 Програма Интеррег Румъния-България 280 556,42 EUR
Програма Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза РД21-138 местен партньор Министерство на здравеопазването 01/2016 - 09/2018 Глобален фонд за борба със СПИ, туберкулоза и малария 16 567,00 EUR
ИнфорМат: методология за неформално извънучилищно обучение по математика 2016-1-BE01-KA201-016298 партньор организации от Белгия,Франция, Португалия, Гърция и Кипър 10/2016 - 09/2018 Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства 184 184,00 EUR
Младежки райдери CB007.1.22.012 водеща организация Отворен клуб - Ниш, Сдружение за местно развитие "Каменица" 11/2016 - 02/2018 Програма Интеррег ИПА България - Сърбия 148 128,40 EUR
Да премахнем границите за доброволчеството CB007.1.22.039 партньор Тимошки младежки ценът - Зайчар, Сърбия 11/2016 - 02/2018 Програма Интеррег ИПА България - Сърбия 144 493,53 EUR
Регионална мрежа за социална кохезия 16.5.2.001 водеща организация Василиада - Румъния 04/2017 - 04/2019 Програма Интеррег Румъния-България 353 286,71 EUR
Младежки работници в образованието - нови подходи за работа в училищата, които приемат бежанци и млади мигранти 2017-3NO02-KA205-001038 партньор организации от Норвегия, Испания, Турция и Мароко 02/2018 - 07/2019 Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства 108 330,00 EUR
Образователен ресурс по европейски ценности за училище (EVER Schools) 2018-1-FR01-KA201-048156 партньор организации от Франция, Италия, Португалия и Полша 09/2018 - 09/2020 Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства 155 234,00 EUR
През лупата на другия (TLO) 604877-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-EU-YTH-TOG партньор организации от Гърция, Малта, Германия, Швеция, Турция, Унгария, Румъния, Испания, Великобритания 10/2018 - 10/2020 Еразъм+ KA3 Европейската младеж заедно 499 053,35 EUR