Архив новини 2012

 

27.12.2012. БНТ излъчи репортаж за Центъра за работа с деца на улицата (наречен в репортажа Център за деца в риск) - социална услуга в общността, доставяна от Свободен младежки център в ромския квартал на Видин. Вижте повече12.2012. Министерство на здравеопазването награди Свободен младежки център с грамота за грижа чрез сексуално здравно образование на уязвимите млади хора чрез техните обучени връстници.25.12.2012. На връх Коледа в Шоуто на Слави бе излъчен филмът "Човеци" на Иван Кулеков за доброволчеството, в който намери място и Свободен младежки център - Видин. Вижте повече21.12.2012. Рожество Христово бе отбелязано в Центъра за работа с деца на улицата с пиеса, стихове, песни и много подаръци. Част от тях бяха осигурени от английската благотворителна организация Phoenix Inspire, работеща в България.15 -17.12.2012. Във Видин и в Монтана се състоя презентация на проект "Доброволчество за социална кохезия" пред потенциални бенефициенти - доставчици на социални услуги и средни училища. Целта на презентациите бе привличането на участници в проектните дейности.14.12.2012. Свободен младежки център даде пресконференция за местни и национални медии във връзка със стартирането на проект "Доброволчество за социална кохезия", финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния България 2007 - 2013. Водещ партньор в проекта е румънската организация "Василиада".6-7.12.2012. Свободен младежки център организира обучение за екипа на Центъра за работа с деца на улицата и на Комплекса за социални услуги за деца и семейства във Видин за работа с родители. Обучението бе проведени от Института за социални дейности и практики - София.19-20.11.2012. В гр.Крайова, Румъния се състоя среща на мениджърския екип на проект "Доброволци за социална кохезия", финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България. Свободен младежки център е партньор на сдружение Василиада - Крайова в изпълнението на проекта. Целта на срещата бе планиране на дейностите в неговия началния етап.26.10.2012. На празника на гр. Видин - Димитровден доброволците от клуб "Феникс" към Свободен младежки център изненадаха жителите и гостите с т.нар. "flash-mob". Изпълнението привлече много млади хора.19-21.10.2012. В м.Божурица се проведе обучение за доброволците по компонент 7 на програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН". Темата на семинара бе "Повишаване компетентностите на обучителите на връстници". Обучението съвпадна с рождения ден на доброволческия клуб "Феникс", който навърши една година.19.10.2012. Екипът на програма "Подобряване откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромската общност" и доброволците посетиха ромския квартал на гр.Белоградчик в рамките на кампанията "Заедно да победим туберкулозата".12.10.2012. Свободен младежки център организира кампания в ромския квартал на Видин на тема "Заедно да победим туберкулозата" с участие на местния екип на програмата "Подобряване откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромската общност"и млади доброволци. Целта на кампанията е както да информира за заболяването, така и да мотивира рисковите групи за безплатно изследване на място.06.10.2012. Свободен младежки център се включи в отбелязването на Рома Прайд - деня на гордостта на ромите. В съботния ден доброволци на организацията от двата етноса раздаваха печатни материали на гражданите с послания за толерантност.24-28.09.2012. Местният екип на програма "Подобряване откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромската общност", изпълнявана в област Видин от Свободен младежки център, участва в обучение и обмяна на опит с колеги, работещи по програмата от цялата страна. Семинарът се проведе в хотел Аугуста, гр.Хисар.13.09.2012. Свободен младежки център обявява субсидирано работно място за стажант координатор на трудов договор за 6 месеца (с възможност за продължаване при определени условия). Кандидатите трябва да са до 29 годишни, без стаж по длъжността и да представят в офиса на сдружението или на info@fyc-vidin.org CV в срок до 20.09.2012г. С избраните за втори кръг ще се проведе интервю, за което ще бъдат своевременно уведомени.01-06.08.2012. Представители на СМЦ взеха участие в младежки проект в гр.Закопане, Полша. Темата на обмена "Твоят успех зависи от твойте дейности" беше обсъждана от 22-ма представители на Полша, България, Италия, Гърция, Хърватска, Латвия и Испания. Дейностите и срещите бяха насочени към методите за мотивиране на младите хора за повишаване на квалификацията и намиране на работа след завършвне на образованието си.10.07.2012. Центърът за работа с деца на улицата (структура на СМЦ) бе посетен от известния български писател Иван Кулеков. В момента г-н Кулеков снима филм за доброволчеството в България.25-27.05.2012. Представители на СМЦ взеха участие в Балканска форум за толерантност, организиран от Отворен клуб - Ниш. Дейността е част от проект финансиран от европеска програма "Подкрепа на гражданското общество". Повече информация за форума и проекта можете да намерите на www.oknis.org.rs/balfom20.05.2012. По случай Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, отбелязван всяка трета неделя на месец май, Свободен младежки център организира кампания включваща засаждане на цветна леха във формата на червена панделка символ на борбата със СПИН, запалване на свещи около лехата, раздаване на презерватити и свещички на граждани. Доброволците дадоха възможност на гражданите от град Видин да отразят своята съпричастност като напишат послание върху специално-изготвени постери във формата на червена панделка.11-13.05.2012. Във Видин се състоя заключителният форум по проект "Регионална интеграция със социален ефект", който събра отново социални доставчици от българо-сръбския граничен район. Цели на срещата бяха продължаващо консолидиране на социалния сектор в района, както и споделяне на иновативни практики. Мрежата от доставчици бе формализирана чрез създаването на консорциум, носещ имато на проекта RISE, който да продължи сътрудничеството и след неговото приключване.07.05.2012. Експозиция "Добри практики в социалните услуги в българо-сръбския граничен район" бе представена във Видин. Целта на изложбата е да покаже постиженията на доставчиците на социални услуги в контекста не течащата в двете страни реформа. Събитието се провежда в рамките на проект RISE, в който СМЦ е водещ партньор. Предстои представянето на експозицията и в Република Сърбия.


28.03.2012. Цвети и Самуил, и двамата - бивши доброволци на Свободен младежки център, вече са семейство. Честито!06.03.2012. Във Видин бе учреден Обществен съвет към Центъра за работа с деца на улицата (структура на СМЦ). В заседанието взеха участие представители на Община Видин, Дирекция "Социално подпомагане", Регионален инспекторат по образованието, местната власт в кв.Нов път и ръководителя на ЦРДУ. Съветът си поставя за цел повишаване на ефективността на социалната услуга чрез координиране на взаимодействието с институциите, външна подкрепа и обществен контрол.17-18.02.2012. В офиса на сдружение "Отворен клуб" - Ниш, партньор по проект RISE, се състоя втората работна среща на екипа на проекта. Целта на срещата бе да се отчете напредъка в изпълнението му, както и да се планират следващите три месеца. Бе отчетено, че проектът се развива в пълно съответствие с планираното.16-20.01.2012. В хотел "Скалите" - Белоградчик се състоя планираното обучение по проект RISE за експерти от социалната сфера в Българо-Сръбския граничен район на тема "Трансгранично сътрудничество - стратегическо планиране и писане на проекти". В курса взеха участие по осем специалисти от всяка страна, опредлени с конкурс.14.01.2012. Децата от Центъра за работа с деца на улицата (структура на СМЦ) се включиха в градското тържество по случай Ромската Нова година. Видео запис на тържеството можете да намерите в YouTube.