Архив новини 2011

22.12.2011. В Центъра за работа с деца на улицата се състоя коледно тържество, в което главната роля бе на възпитаниците - те изненадаха публиката с коледна пиеса, много песни и стихоторения. Накрая заслужено бяха наградени с подаръци от Дядо Коледа.16-17.12.2011. В гр.Ниш, Република Сърбия се състоя вторият тематичен форум по проект RISE. Този път тема на срещата бе "Добри практики в социалните услуги за възрастни", а в работата му взеха участие представители на доставчици на такива услуги от двете страни на българо-сръбската граница. Бе дадена и пресконференция за местните медии.02-03.12.2011. Във Видин бе проведен първият тематичен форум по проект RISЕ на тема "Добри практики в социалните услуги за деца". В работата му взеха участие специалисти от българо-сръбския граничен район, работещи в различни социални институции и в социални услуги в общността. Срещата завърши с пресконференция за местните медии.01.12.2011. По случай световния ден за борба със заболяването, Свободен младежки център се включи в антиСПИН кампания във Видин съвместно с организации от Местния общински комитет за борба със СПИН. Доброволците закачваха червени панделки, разпространяваха плакати консултираха и мотивираха свои връстници да се изследват в подвижна лаборатория. Бе организиран МАЧ НА ЗВЕЗДИТЕ - баскетболен мач посветен на каузата за борбата със СПИН, в паузите на който доброволците изиграха тематична сценка под мотото на кампанията "Презерватирай се".1- 03.11.2011. Свободен младежки център организира семинар в с.Пършевица за придобиване на знания и умения по темите за ХИВ/СПИН, ПАВ, контрацепция, уязвими групи и работа на терен за доброволците - обучители на връстници.21.09. - 28.09.2011. Доброволци, които ще работят по Компонент 7 на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" взеха участие в Есенното училище за напреднали в работата по подхода "Връстници обучават връстници", което бе проведено в НУЦ на БЧК, с. Долни Лозен.30.08.2011. В гр.Ниш, Република Сърбия се състоя партньорска среща между представители на Свободен младежки център и на домакините от сдружение за развитие на децата и младежта "Отворен клуб" във връзка със стартирането на проект RISE. Срещата завърши с пресконференция за местните медии.17.08.2011. Вече можете да получите повече информация и да задавате въпроси за дейността на Свободен младежки център и във Фейсбук страницата на сдружението.15.08.2011. Свободен младежки център обявява следните свободни места за експерти във връзка с изпълнението на проект "RISE - Регионална интеграция със социален ефект": ръководител на изследване, анкетьор, PR специалист, IT специалист, лектор и колектор. Кандидатите трябва да представят в офиса на сдружението или по електронен път на адрес info@fyc-vidin.org CV европейски формат в срок до 31.08.2011г. вкл. Възложителят си запазва правото да поиска документални доказателства за декларираните в автобиографията данни за образование и квалификация при сключване на гражданските договори с одобрените кандидати.01.08.2011. В зала “Европа” на хотел “Дедеман Принцес” -София, на кратка церемония бяха връчени първите договори за субсидия по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС. Свободен младежки център е една от 44 организации, спечелили безвъзмездна помощ с проекта си "RISE - Регионална интеграция със социален ефект". Партньор по проекта е Отворен клуб - Ниш, Сърбия.11.06.2011. Свободен младежки център обявява свободно работно място за координатор на два стартиращи проекта (в областта на развитието на доброволчеството сред младежта и на трансграничното сътрудничество). Мястото е подходящо за млади хора с висше образование и лидерски способности. Кандидатите трябва да подадат CV с актуална снимка и диплом за завършено оразование - копие. Допустимо е кандидатстване on-line. На втори етап с избраните ще бъде проведено събеседване на място. За повече информация тел.094/601983, e-mail:info@fyc-vidin.org. При липса на подходящ кандидат, длъжностите могат да бъдат разделени.09.06.2011. С обучение на екипа стартира изпълнението на Компонент 5 "Подобряване откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромската общност". Свободен младежки център бе избран за местен партньор на Министерство на задравеопазването, отговорен за реализацията на компонента във Видин. Програмата се финансира от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберколоза и малария.30.05.2011. С пресконференция за медиите приключи проект "Предприемачество за интеграция". Според оценката на партньорите, проектът е успешен. В резултат от него е заработило ново социално предприятие, осигурена е заетост и са обучени местни специалисти в сферата на социалната икономика.29.05.2011. СМЦ проведе обучение на доставчици на социални услуги за планиране на проекти в сферата на социалната икономика, на база модела и опита по проект "Предприемачество за интеграция". Участваха представители на 15 общини и неправителствени организация от областта.16.05.2011. Свободен младежки център обявява свободно работно място за психолог в Центъра за работа с деца на улицата, кв.Нов път - Видин. Кандидатите трябва да подадат следните документи: молба до председателя на СМЦ, CV по образец, диплом за завършено висше оразование - копие. Допустимо е и кандидатстване on-line. Мястото е подходящо и за млади специалисти. За повече информация тел.094/601983, e-mail:info@fyc-vidin.org.11-15.05.2011. Представители на СМЦ взеха участие в семинар по програма "Младежта в действие", който се проведе в гр.Лисабон, Португалия. Освен от България, в семинара участваха още работещи с младежи организации от Литва, Латвия, Естония, Швеция, Кипър, Италия и домакините от Португалия.27.04.2011. Във Видин бе проведена младежка трудова борса по проект "Предприемачество за интеграция" с участието на ромски младежи и работодатели. Организатор на събитието бе Бизнес център ЕООД (партньор по проекта) в сътрудничество с Дирекция "Бюро по труда" - Видин. Целта на срещата бе да се поощри наемането на ромски младежи от местния бизнес.Баба Марта01.03.2011. Идването на Баба Марта бе отбелязано в ЦРДУ с тържество и малка пиеса, изиграна от възпитаниците.супервизия21.02.2011. Във Видин бе проведена индивидуална и групова супервизия на екипа на проект "Предприемачество за интеграция" и на други специалисти във връзка с използването на метода на мотивационното интервюиране. Супервизор бе д-р Александър Канчелов, водещ специалист в тази област в страната.доброволец03.01.2011.
Глория Йошкова, ученичка в ПМГ "Екзарх Антим I", започна своята доброволческа служба в Свободен младежки център. Доброволката ще подпомага екипа в работата му с деца в Центъра за работа с деца на улицата - Видин (структура на СМЦ).