Добре дошли!

За нас


Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР (СМЦ) е неправителствена и нестопанска организация, създадена през 1997г. във Видин и регистрирана по българското законодателство в обществена полза. Мисията на СМЦ е подпомагане на личностното развитие на младите хора от Видин и Северозападна България като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в образователни програми и в общественополезни дейности. Още за нас...

Новини


26-29.06.2024. Домакин на поредната младежка конференция, в която участват представители на Свободен младежки център, бе градът на Босфора - Истанбул. Темата, по която младите хора от 7 страни дискутираха бе "Прегръщане на нашите различия, изграждане на по-силна Европа. Солидарност и разнообразие". Вижте повече29-30.05.2024. Екипът на Центъра за работа с деца на улицата премина обучение на тема "Позитивни методи за възпитане на деца и младежи". Лекторът на курса бе осигурен от ФИЦЕ - България. Вижте повече22-25.05.2024. Втората младежка конференция по проект "Младежта за мир" се проведе в столицата на Германия. Домакин бе Европейска Академия Берлин, а темата - Навигиране на кръстопът: Борбата на Европа между активизъм и примирение. Вижте повече16-18.04.2024. В Сетубал, Португалия се проведе първата от предвидените международни младежки конференции по проект Младежта за мир. Темата на конференцията беше "Европейският съюз като гарант на позитивен мир", а участниците - млади хора от България, Германия, Испания, Португалия, Полша, Ирландия и Турция. Вижте повече03-04.2024. Свободен младежки център заедно с офиса на Европа Директно във Видин провежда информационна кампания във видинските училища във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент. Целевата аудитория са учениците от последните класове, предстоящи гласоподаватели, които проявяват жив интерес към темата. Вижте повече23.02.2024. С обучение на тема "Работилница за родители" завърши обучителния цикъл на екипа, работещ по проект Грижи за ромските деца. Курсът ще повиши капацитета на доставчика на социални услуги Свободен младежки център за работа с родители на деца 0-5 години. Вижте повече09.02.2024. Свободен младежки център даде пресконференция във връзка с проекта Грижи за ромските деца. На представителите на медиите, общината и неправителствения сектор бе представен проектът, планираните по него дейности и очаквани резултати. Вижте повече15.12.2023. Хан Мадона, Фалковец, бе отново домакин на обучение на екипа на проект Грижи за ромските деца, което се проведе с помощта на УНИЦЕФ - България. Този път темата беше „Оценка и разбиране нуждите на семейството. Функционална оценка“. Вижте повече03.11.2023. Хан Мадона, Фалковец, бе домакин на обучение на екипа на проект Грижи за ромските деца. Курсът бе насочен към ранната интервенция при деца с проблеми в развитието, а лекторите бяха представители на УНИЦЕФ - България. Вижте повече02.10.2023. Свободен младежки център обявява свободни позиции по граждански договори за медицинска сестра, социално-здравен медиатор и супервизор в изпълнение на проект "Грижи за ромските деца". За участие в конкурса трябва да представите CV по електронен път на адрес info@fyc-vidin.org в срок до 10.10.2023г. Запознайте се с Процедурата за кандидатстване и с проекта.14.07.2023. Екипът на Центъра за работа с деца на улицата участва в обучение за работа с деца, жертва на негативен детски опит (АСЕs). Обучението се проведе във френския град Шарлвил-Мезиер и в него още присъстваха колеги от партниращи организации и институции, работещи с деца в риск, от Франция, Словения, Португалия (онлайн) и Турция. Вижте повече9.06.2023. В Кюстендил се състоя финалното събитие по проекта "Граждански мониторинг за подобряване на формулирането и реализирането на местните младежки политики", на което бяха представни неговите резултати. Участници в събитието бяха представители на трите участващи местни власти - Благоевград, Дупница и Кюстендил, младежки работници и младежки лидери. Вижте повече28.04.2023.В Центъра за работа с деца на улицата бяха организирани дейности с децата и техните родители, свързани с Денят на земята. Родителите и децата, заедно със служителите центъра, засадиха красиви цветя, окосиха и почистиха тревната площ около детската площадка. Сега тя е чиста и приятна за игра. Вижте повече24.03.2023. В Каркавелош, Португалия се проведе обучение и партньорска среща по проект InPower - Подпомагане на децата, подложени на АСЕ. Участваха представители на организации от Франция, Португалия, България, Словения и Турция. Вижте повече15.03.2023. В Центъра за работа с деца на улицата - Нов път се проведе планирано обучение на екипа за права на детето. Лектор на курса бе Галина Бисет от партньорската ни организация Еквилибриум - гр. Русе. Вижте повече08.03.2023. Майки и деца от общността в кв. "Нов път", заедно, отбелязаха международния ден на жената - осми март. Те взеха участие в тържество, изпълнено с весели игри, песни, танци и трогващи майките изненади. Празникът се реализира в ЦРДУ, като част от социалната услуга Общнастна работа. Вижте повече08.02.2023. В Центъра за работа с деца на улицата - Нов път се проведе планирано обучение на екипа за доставка на социалната услуга "Общностна работа". Лектор на курса бе Елена Петкова от партньорската ни организация Еквилибриум - гр. Русе. Вижте повече01.2023. Налични са междинните резултати по изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0052 Администрация, гражданско общество и бизнес – партньори за ефективно управление“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:
Обобщена информация от проучване за оценка от общинската администрация и общинските съветници на взаимодействието им с гражданите и бизнеса- изтегли в pdf 
Обобщена информация от проучване за оценка от бизнеса и гражданското общество за взаимоотношенията им с общинската администрация и органи на местна власт - изтегли в pdf30.11.2022. В резултат от проведено изследване за оценка на общинските младежки политики на трите общини от Югозападна България на база на европейски стандарти и индикатори от нашия екип в периода 25.10. - 30.11.2022г., бе съставен доклад с констатации и препоръки, който може да бъде изтеглен от тук20.10.2022. Свободен младежки център проведе информационна кампания в градовете Дупница, Кюстендил и Благоевград относно целите и предстоящите дейности по проекта "Граждански мониторинг за подобряване на формулирането и реализирането на местните младежки политики". Вижте повече16.08.2022. Свободен младежки център сключи договор по ОП "Добро управление" за реализацията на проекта "Граждански мониторинг за подобряване на формулирането и реализирането на местните младежки политики". Партньор е сдружение "ПроБудник" - София, а мястото на изпълнение този път е Югозападна България (общини Благоевград, Кюстендил и Дупница). Вижте повече10.08.2022. Стартира изпълнението на проект „Администрация, гражданско общество и бизнес-партньори за ефективно управление”. Проектът се осъществява с финансовата подкрапа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Свободен младежки ценър е партньор на сдружение „Северозапад” - водещата организация по проекта Вижте повече28.06.2022. Свободен младежки център представи постигнатото по проект"Ние принадлежим - Изследване на единството на Европа в многообразието“ (WeBelong). Събитието бе посетено от над 40 учители, младежки работници и други интерсуващи се специалисти. Вижте повече06.2022. В партньорство с Детска градина "Звънче" стартира проект за подобряване на комуникацията между детското заведение и родителската общност в ромския квартал на Видин с цел увеличаване на посещаемостта. Проектът „Всеки ден в детската градина уча и играя” се осъществява с финансовата подкрепа на Тръста за социална алтернатива. Вижте повече31.05.2022. В Центъра за работа с деца на улицата се проведе Ден на отворените врати. Родители и други гости имаха възможност да се запознаят с услугите, предлагани от центъра, както и с постиженията на децата. Вижте повече30.03.2022. Екипът на Центъра за работа с деца на улицата, социална структура на СМЦ, премина еднодневно обучение по първа долекарска помощ. Курсът бе осъществен от лектор на Областния съвет на Българския червен кръст - Видин. Вижте повече
Донори на СМЦ


Европейска комисия (Програми PHARE, ESF, EFRD, Сократ, Европа за гражданите, Младеж/Младежта в действие, Еразъм+), Програма за развитие на Обединените нации, Съвет на Европа (Европейска младежка фондация), Посолство на САЩ, Посолство на Кралство Холандия, USAID (фонд България), Корпус на мира, Национален демократически институт (САЩ), Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Програма Интеррег Румъния-България, Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, Община Видин.

donors