Добре дошли!

За нас


Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР (СМЦ) е неправителствена и нестопанска организация, създадена през 1997г. във Видин и регистрирана по българското законодателство в обществена полза. Мисията на СМЦ е подпомагане на личностното развитие на младите хора от Видин и Северозападна България като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в образователни програми и в общественополезни дейности. Още за нас...

Новини


28.04.2023.В Центъра за работа с деца на улицата бяха организирани дейности с децата и техните родители, свързани с Денят на земята. Родителите и децата, заедно със служителите центъра, засадиха красиви цветя, окосиха и почистиха тревната площ около детската площадка. Сега тя е чиста и приятна за игра. Вижте повече20-24.03.2023. В Каркавелош, Португалия се проведе обучение и партньорска среща по проект InPower - Подпомагане на децата, подложени на АСЕ. Участваха представители на организации от Франция, Португалия, България, Словения и Турция. Вижте повече14-15.03.2023. В Центъра за работа с деца на улицата - Нов път се проведе планирано обучение на екипа за права на детето. Лектор на курса бе Галина Бисет от партньорската ни организация Еквилибриум - гр. Русе. Вижте повече08.03.2023. Майки и деца от общността в кв. "Нов път", заедно, отбелязаха международния ден на жената - осми март. Те взеха участие в тържество, изпълнено с весели игри, песни, танци и трогващи майките изненади. Празникът се реализира в ЦРДУ, като част от социалната услуга Общнастна работа. Вижте повече07-08.02.2023. В Центъра за работа с деца на улицата - Нов път се проведе планирано обучение на екипа за доставка на социалната услуга "Общностна работа". Лектор на курса бе Елена Петкова от партньорската ни организация Еквилибриум - гр. Русе. Вижте повече01.2023. Налични са междинните резултати по изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0052 Администрация, гражданско общество и бизнес – партньори за ефективно управление“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:
Обобщена информация от проучване за оценка от общинската администрация и общинските съветници на взаимодействието им с гражданите и бизнеса- изтегли в pdf 
Обобщена информация от проучване за оценка от бизнеса и гражданското общество за взаимоотношенията им с общинската администрация и органи на местна власт - изтегли в pdf30.11.2022. В резултат от проведено изследване за оценка на общинските младежки политики на трите общини от Югозападна България на база на европейски стандарти и индикатори от нашия екип в периода 25.10. - 30.11.2022г., бе съставен доклад с констатации и препоръки, който може да бъде изтеглен от тук18-20.10.2022. Свободен младежки център проведе информационна кампания в градовете Дупница, Кюстендил и Благоевград относно целите и предстоящите дейности по проекта "Граждански мониторинг за подобряване на формулирането и реализирането на местните младежки политики". Вижте повече16.08.2022. Свободен младежки център сключи договор по ОП "Добро управление" за реализацията на проекта "Граждански мониторинг за подобряване на формулирането и реализирането на местните младежки политики". Партньор е сдружение "ПроБудник" - София, а мястото на изпълнение този път е Югозападна България (общини Благоевград, Кюстендил и Дупница). Вижте повече10.08.2022. Стартира изпълнението на проект „Администрация, гражданско общество и бизнес-партньори за ефективно управление”. Проектът се осъществява с финансовата подкрапа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Свободен младежки ценър е партньор на сдружение „Северозапад” - водещата организация по проекта Вижте повече28.06.2022. Свободен младежки център представи постигнатото по проект"Ние принадлежим - Изследване на единството на Европа в многообразието“ (WeBelong). Събитието бе посетено от над 40 учители, младежки работници и други интерсуващи се специалисти. Вижте повече06.2022. В партньорство с Детска градина "Звънче" стартира проект за подобряване на комуникацията между детското заведение и родителската общност в ромския квартал на Видин с цел увеличаване на посещаемостта. Проектът „Всеки ден в детската градина уча и играя” се осъществява с финансовата подкрепа на Тръста за социална алтернатива. Вижте повече31.05.2022. В Центъра за работа с деца на улицата се проведе Ден на отворените врати. Родители и други гости имаха възможност да се запознаят с услугите, предлагани от центъра, както и с постиженията на децата. Вижте повече30.03.2022. Екипът на Центъра за работа с деца на улицата, социална структура на СМЦ, премина еднодневно обучение по първа долекарска помощ. Курсът бе осъществен от лектор на Областния съвет на Българския червен кръст - Видин. Вижте повече
Донори на СМЦ


Европейска комисия (Програми PHARE, ESF, EFRD, Сократ, Европа за гражданите, Младеж/Младежта в действие, Еразъм+), Програма за развитие на Обединените нации, Съвет на Европа (Европейска младежка фондация), Посолство на САЩ, Посолство на Кралство Холандия, USAID (фонд България), Корпус на мира, Национален демократически институт (САЩ), Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Програма Интеррег Румъния-България, Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, Община Видин.

donors