Добре дошли!

За нас


Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР (СМЦ) е неправителствена и нестопанска организация, създадена през 1997г. във Видин и регистрирана по българското законодателство в обществена полза. Мисията на СМЦ е подпомагане на личностното развитие на младите хора от Видин и Северозападна България като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в образователни програми и в общественополезни дейности. Още за нас...

Новини


14-15.03.2023. В Центъра за работа с деца на улицата - Нов път се проведе планирано обучение на екипа за права на детето. Лектор на курса бе Галина Бисет от партньорската ни организация Еквилибриум - гр. Русе. Вижте повече08.03.2023. Майки и деца от общността в кв. "Нов път", заедно, отбелязаха международния ден на жената - осми март. Те взеха участие в тържество, изпълнено с весели игри, песни, танци и трогващи майките изненади. Празникът се реализира в ЦРДУ, като част от социалната услуга Общнастна работа. Вижте повече07-08.02.2023. В Центъра за работа с деца на улицата - Нов път се проведе планирано обучение на екипа за доставка на социалната услуга "Общностна работа". Лектор на курса бе Елена Петкова от партньорската ни организация Еквилибриум - гр. Русе. Вижте повече01.2023. Налични са междинните резултати по изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0052 Администрация, гражданско общество и бизнес – партньори за ефективно управление“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:
Обобщена информация от проучване за оценка от общинската администрация и общинските съветници на взаимодействието им с гражданите и бизнеса- изтегли в pdf 
Обобщена информация от проучване за оценка от бизнеса и гражданското общество за взаимоотношенията им с общинската администрация и органи на местна власт - изтегли в pdf30.11.2022. В резултат от проведено изследване за оценка на общинските младежки политики на трите общини от Югозападна България на база на европейски стандарти и индикатори от нашия екип в периода 25.10. - 30.11.2022г., бе съставен доклад с констатации и препоръки, който може да бъде изтеглен от тук18-20.10.2022. Свободен младежки център проведе информационна кампания в градовете Дупница, Кюстендил и Благоевград относно целите и предстоящите дейности по проекта "Граждански мониторинг за подобряване на формулирането и реализирането на местните младежки политики". Вижте повече16.08.2022. Свободен младежки център сключи договор по ОП "Добро управление" за реализацията на проекта "Граждански мониторинг за подобряване на формулирането и реализирането на местните младежки политики". Партньор е сдружение "ПроБудник" - София, а мястото на изпълнение този път е Югозападна България (общини Благоевград, Кюстендил и Дупница). Вижте повече10.08.2022. Стартира изпълнението на проект „Администрация, гражданско общество и бизнес-партньори за ефективно управление”. Проектът се осъществява с финансовата подкрапа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Свободен младежки ценър е партньор на сдружение „Северозапад” - водещата организация по проекта Вижте повече28.06.2022. Свободен младежки център представи постигнатото по проект"Ние принадлежим - Изследване на единството на Европа в многообразието“ (WeBelong). Събитието бе посетено от над 40 учители, младежки работници и други интерсуващи се специалисти. Вижте повече06.2022. В партньорство с Детска градина "Звънче" стартира проект за подобряване на комуникацията между детското заведение и родителската общност в ромския квартал на Видин с цел увеличаване на посещаемостта. Проектът „Всеки ден в детската градина уча и играя” се осъществява с финансовата подкрепа на Тръста за социална алтернатива. Вижте повече31.05.2022. В Центъра за работа с деца на улицата се проведе Ден на отворените врати. Родители и други гости имаха възможност да се запознаят с услугите, предлагани от центъра, както и с постиженията на децата. Вижте повече30.03.2022. Екипът на Центъра за работа с деца на улицата, социална структура на СМЦ, премина еднодневно обучение по първа долекарска помощ. Курсът бе осъществен от лектор на Областния съвет на Българския червен кръст - Видин. Вижте повече11-12.10.2021. Заключителното събитие по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации" се състоя онлайн. На конференцията бяха отчетени постигнатите резултати и бяха дискутирани въпроси свързани с устойчивостта на мрежата от доброволчески центрове, както и бъдещето на трансграничното сътрудничество.07-08.10.2021. С екипна среща в Атина, Гърция завърши проекта "През обектива на другия". Събитието бе фокусирано върху постигнатите резултати и научените уроци. Като забележително събитие се оцени филмовият фестивал "Положително различен", който ще продължи и след проекта с още по-широко участие. Вижте повече.16-18.09.2021. Комплекс "Острова" - гр.Троян бе домакин на тридневно обучение на екипа на Центъра за работа с деца на улицата - Видин, структура на СМЦ. Темата на семинара беше консултирането като инструмент в социалната работа в светлината на новия Закон за социалните услуги. Вижте повече.10-11.09.2021. Втората доброволческа акция по проект „Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации“ се проведе в ски курорта „Стара планина“ (Бабин зъб) в Република Сърбия. В дейността присъстваха 20 млади хора и младежки работници от България и Сърбия, които имаха възможност да обучат наученото в почти реална ситуация. Вижте повече.29-30.08.2021. Във Враца бе организирана първата младежка доброволческа акция - младежки обмен сързан с опасностите от бедствия и аварии за местните общности. По време на събитието бяха проведени симулации и практически упражнения по оценка на риска и доброволческото участие. В дейността взеха участие 20 младежи и младежки работници от България и Сърбия. Вижте повече.16-20.06.2021. Второто обучение за ръководители на доброволчески клубове по действие в извънредни ситуации се проведе разделено с Интернет комуникация. Българските участници се намираха във Враца, а сръбските - в курорта Стара планина, Сърбия. В петдневния курс взеха участие общо 20 представители на 10 организации - партньори от България и Сърбия. Вижте повече.21-23.05.2021. В град Враца се проведе първото от предвидените обучения за ръководители на доброволчески клубове по действие в извънредни ситуации. В тридневния курс взеха участие 20 представители на 10 организации - партньори от България и Сърбия. Вижте повече.23-25.04.2021. Състоя се първото от поредица обучения на тема: "Как да отглеждаме здрави и умни деца?". В него взеха участие бременни жени и майки на деца от 0-3г. В първата част от обучението се дискутираха полезните и здравословни храни за децата, а във втората, знанията се приложиха  на практика в курс по готвене. Особено доволни останаха най-малките участници в обучението, които с удоволствие дегустираха приготвената храна. Вижте повече.15.04.2021. Започна набирането и обучението на доброволци за действие в извънредни ситуации в 10-та доброволчески центрове във Видин, Монтана, Вършец, Враца, Хайредин, Ботевград, Перник, Радомир, Кюстендил и Дупница. Документи за обучителите.07-08.04.2021. В условията на пандемия, втората среща на експерти от България и Сърбия по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации" се проведе онлайн. На срещата бяха разгледани резултатите от работата на смесения методически екип и одобрена окончателна версия на Методиката за обучение на доброволци за действие в извънредни ситуации.01.03.2021. Фондация Тръст за социална алтернатива сключи договор за безвъзмездна помощ със Свободен младежки център за изпълнение на проекта "Как да отглеждаме здрави и умни деца", инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България.
Донори на СМЦ


Европейска комисия (Програми PHARE, ESF, EFRD, Сократ, Европа за гражданите, Младеж/Младежта в действие, Еразъм+), Програма за развитие на Обединените нации, Съвет на Европа (Европейска младежка фондация), Посолство на САЩ, Посолство на Кралство Холандия, USAID (фонд България), Корпус на мира, Национален демократически институт (САЩ), Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Програма Интеррег Румъния-България, Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, Община Видин.

donors