Проект "RISE - Регионална интеграция със социален ефект"

Описание на проекта

Донор Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия
Референтен номер 2007CB16IPO006-2009-1-15
Водеща организация Свободен младежки център
Партньори Сдружение за развитие на децата и младежта - Отворен Клуб, Ниш, Република Сърбия
Териториален обхват Българо-сръбския граничен район (области Видин, Монтана, София, Перник и Кюстендил от българска страна и Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пциня от сръбска).
Продължителност 12 месеца (8/2011 - 7/2012)
Цел на проекта Да допринесе към социалното сближаване в Българо - Сръбската граничната зона чрез подобряване на капацитета и потенциала за сътрудничество в социалната сфера (с фокус към защитата на деца). Тазаи цел включва: проучване на достъпни социални услуги за деца и създаване на инструменти за комуникация и обмяна на опит; обединяване и съвместно развитие на ресурси - създаване на мрежа от институции, организации и експерти, активни в социалната сфера; развитие на условия за съвместно консултиране и сътрудничество на политическо ниво за решаване на социални проблеми от общ интерес.
Основни дейности Изследване на социалния сектор в България; Изследване на социалния сектор в Сърбия; Създаване на база от данни; Създаване на уеб-сайт и поддръжката му; Провеждане на първи съвместен тематичен форум; Провеждане на втори съвместен тематичен форум; Обучение на експерти; Създаване и работа в методически център; Създаване на експозиция от "добри практики"; Провеждане на заключителен форум; Презентиране на експозицията; Публикуване и разпространение на сборник.
Целева група Доставчици на социални услуги и публични органи от двете страни, отговорни за местната и регионална социална политика и защита на децата
Прогнозна стойност на проекта 86 342,76 евро
Документи ТУК