Архив новини 2010


новогодишен купон29.12.2010. Новогодишното тържество в Центъра за работа с деца на улицата бе подготвено с активното участие на самите възпитаници. За осигуряването на повече подаръци се погрижиха учениците от ГПЧЕ "Йордан Радичков" - Видин, които проведоха коледна благотворителна акция.учебна визита26-28.11.2010. Екипът на проект "Предприемачесто за интеграция" участва в учебно посещение в гр.Велико Търново. Една от целите на посещението бе запознаване на място с действащо социално предприятие - перално стопанство в с.Златарица, стопанисвано от организацията-домакин  "Център за социални и здравни грижи".парти Ново село06.11.2010. С купон завърши доброволческото участие в партньорския проект за създаване на Център за настаняване от семеен тип в с.Ново село. Доброволците обещаха че ще продължат подкрепата си и след проекта, като следващата крачка в тази посока ще бъде коледната благотворителност.чиракуване25.10.2010. Стартира обучението под форма на чиракуване на 16 ромски младежи в социалното предприятие, създадено по проект "Предприемачесто за интеграция". Обучението ще продължи до края на м.март 2011г, когато най-добрите ще бъдат назначени на работа в предприятието.машини15.10.2010. Завърши монтажът и пускането в експлоатация на поточната линия за производство на дървестни пелети в социалното предприятие, което Свободен младежки център изгражда в партньорство с "ЕраСтрой" ООД и "Бизнес център" ЕООД - Видин в рамките на проекта "Предприемачество за интеграция".панаир Видин06-07.10.2010. Във Видин се проведе вторият "етно панаир" по проект "Заедно в миналото, заедно в бъдещето". Домакин на проявата бе СОУ "Цар Симеон Велики". Гостите от Ниш, Република Сърбия, ученици и граждани разгледаха с интерес събраната колекция от българските участници в проекта.Панаир Ниш28-29.09.2010. В гр.Ниш, Република Сърбия се проведе първият "етно панаир" - кулминационно събитие по проект "Заедно в миналото, заедно в бъдещето". Домакин бе местната гимназия "Светозар Маркович", а участие в изложението взеха и ученици от СОУ "Цар Симеон Велики" - Видин.договор ЦРДУ03.09.2010. След провеждането на конкурс във Видин бе подписан договор между Община Видин и сдружение Свободен младежки център за делегиране на социалната услуга "Център за работа с деца на улицата". С това петгодишните усилия на СМЦ за постигане на устойчивост в работата с деца в социален риск в ромския квартал се увенчаха с желания успех.лято в града06-09.2010. "Лято в града" се нарича инциативата за ангажиране на свободното време на децата от кв.Нов път през лятната ваканция, провеждана от СМЦ в рамките на проекта Усмихни се, училище. Над 60 деца ежедневно участват в програмата, която включва: спортни, креативни и забавни занимания, посещения на басейн, на културни мероприятия и музеи, излети сред природата и др.експозиция28.06.-02.07.2010. С експозиция на тема "Една лавийка в "Нов път", представена във фоайето на Община Видин, приключи доброволческата служба на Лиене Сеглина от Латвия в СМЦ. Експозицията разказва за впечатленията на доброволката от видинските роми, техния бит и култура, както и за работата й с ромски деца. Тя ще бъде презентирана на латвийски език и в родината на Лиене.тренинг21-23.06.2010. Свободен младежки център проведе втория модул от обучението по мотивационно интервюиране за психолози и специалисти в социалната сфера, във връзка с изпълнението на проект Предприемачество за интеграция.концерт14-15.06.2010. 18-те клуба, организирани от СМЦ в ОУ "Епископ Софроний Врачански" - кв.Нов път (с компактно ромско население) завършиха учебната година с поредица от кулминационни събития - изложба, спортни състезания и концерт в центъра на квартала. По този начин те отчетоха постиженията си пред местната общност.тренинг17-19.05.2010. Свободен младежки център проведе първия модул от обучението по мотивационно интервюиране за психолози и специалисти в социалната сфера, във връзка с изпълнението на проект Предприемачество за интеграция. Следващият модул е планиран за периода 21-23 юни.тренинг16-18.04.2010. В х.Мадона, Фалковец се състоя първото обучение на екипа и партньорите по проект Предприемачество за интеграция. Темата на тренинга бе екипното взаимодействие.нов адрес10.04.2010. Сдружение Свободен младежки център има нов адрес на административния си офис - г.Видин 3700, ул. "Академик Стефан Младенов" 11, ет.2 офис 7 (над клона на Тексим банк във Видин).пресконференция16.03.2010. С пресконференция в БТА стартира комуникационната стратегия на проект Предприемачество за интеграция. Партньорите - Свободен младежки център (водеща организация), Бизнес център ЕООД и ЕраСтрой ООД запознаха присъстващите журналисти с неговите цели, предвидените дейност и резултати, както и с очакваните предизвикателства.свободни позиции01.03.2010. Свободен младежки център обявява свободни позиции за експерти във връзка с изпълнението на проект "Предприемачество за интеграция". Повече подробности можете да прочетете тук.обучение в Ниш05-08.02.2010. В град Ниш, Република Сърбия се проведе обучение за учители по интеркултурно образование в изпълнение на проекта "Заедно в миналото, заедно в бъдещето". В курса взеха участие четирима преподаватели от Видин. Проектът се осъществява от Сдружение за превенция и утвърждаване на психичното здраве в децата и младежта от Ниш в партньорство със Свободен младежки център - Видин по програма Добросъседство България - Сърбия. От българска страна като асоцииран партньор участва също СОУ "Цар Симеон Велики".посещение в Русе30.01-01.02.2010. СМЦ организира учебно посещение на група специалисти в Центъра за настаняване от семеен тип в гр.Русе, където са настанени част от децата от Дома в Могилино. Посещението е в рамките на партньорския проект Развиване на алтернативна социална услуга-Център за настаняване от семеен тип за децата от ДДЛРГ - с.Ново село. Домакините от сдружение Еквилибриум, на които Община Русе е делегирала дейността, бяха изработили интересна и полезна програма на визитата, включваща също срещи с отговорни институции и специалисти.Нов сайт01.2010. С помощта на Свободен младежки център бе създаден сайт на проекта Развиване на алтернативна социална услуга-Център за настаняване от семеен тип за децата от ДДЛРГ - с.Ново село. Проектът е ръководен от СНЦ ОП "Равен шанс за деца в риск" - с.Ново село, а СМЦ изпълнява ролята на партньор, отговорен за методическата му част.