Архив новини 201320.12.2013. В Центъра за работа с деца на улицата се проведе традиционното коледно тържество. Децата представиха кратка, но съдържателна програма, а Дядо Коледа им раздаде заслужени подаръци. Вижте повече04-08.12.2013. В хотел "Скалите" - Белоградчик се проведе петдневен тренинг на просветни специалисти от България и Сърбия в развитие на НПО. Обучението целеше подготовката им за работа в новата съвместна организация, чието регистриране се планира за пролета на 2014г. Вижте повече29.11.2013. По случай Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН бе изигран традиционния баскетболен "Мач на звездите" във Видин, посветен на каузата. Доброволците от клуб "Феникс" към Свободен младежки център направиха викторина с награди сред зрителите. Кампанията продължи и на самата дата 1 декември, когато в центъра на града раздаваха на гражданите червени панделки в знак за съпричастност. Вижте повече28.11.2013. В Центъра за социална и образователна подкрепа се проведе редовно заседание на Експертния съвет по проект FASP. Присъстващите одобриха списъка на бенефициентите на проекта - родители на деца на улицата. Вижте повече22-23.11.2013. В Сокобаня, Република Сърбия се проведе последният от предвидените тематични форуми по проект BSIT.NET. В работата му взеха участие 20 учители от България и Сърбия. Домакините изненадаха участниците с дискусия по проблемите на образованието с ученици от гимназиите в района. Вижте повече07 - 09.11.2013. Третият тридневен обучителен модул за учители от детските градини бе на тема "Организация на мултикултурната среда в класната стая". Лектор на курса бе отново д-р Янка Тоцева. Вижте повече01-02.11.2013. Вторият тематичен трансграничен форум "Иновации и добри практики в преподаването" се състоя в Кюстендил с участието на 20 учители от българо-сръбския граничен район. Вижте повече20.10-01.11.2013. Второто обучение за учители от детските градини се състоя във Видин с участието на 20 педагози. Темата на курса бе "Образование без предразсъдъци в детската градина", а лектора - д-р Янка Тоцева. Вижте повече26-28.10.2013. Във Видин се състоя първото от предвидените три обучения за учители от детските градини по проект ИнтерФейс, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Темата на курса бе "Включването на семейството и модела на отворената към общността детска градина", а лектора - д-р Мария Алексиева. Вижте повече25-26.10.2013. В гр.Зайчар, Република Сърбия се състоя първия трансграничен форум "Иновации и добри практики в обучението", проведен по проект BSITNET. В работата му със свои презентации взеха участие 20 учители от бълго-сръбския граничен район. Вижте повече17-18.10.2013. В Крайова, Румъния се състоя заключителната конференция по проект "Доброволчество за социална кохезия". В работата й участваха над 50 представители на социални и образователни институции, НПО и доброволци, вкл. и гости от България. Участниците бяха запознати подробно с постиженията на проекта, както и с научените уроци. Вижте повече16.10.2013. В офиса на Свободен младежки център се учреди Съвет за сътрудничество във връзка с изпълнение на проект ИнтерФейс. Присъстваха представители на партньорите, на Община Видин, РИО, местната ромска общност и журналист от БНР. Дневният ред на заседанието включи първоначално запознаване с проекта и приемане на правилник за дейността на съвета. Вижте повече04-05.10.2013. Във Видин се проведе второто обучение на учители по проект Знание без граници. Този път темата на курса бе "Управление на проблемното поведение на подрастващите чрез сътрудничество". В обучението взеха участие 10 учители от Видин и 10 от гр.Бор, Република Сърбия. Вижте повече27-28.09.2013. В гр.Бор, Република Сърбия се проведе първото предвидено обучение за учители от двете страни за превенция на рисково поведение сред подрастващите по проект Знание без граници. От българска страна в курса взеха участие 10 учители от видинските основни и средни училища. Вижте повече26.09.2013. В Центъра за социална и образователна подкрепа се състоя учредително заседание на Експертния съвет към проект Програма за подкрепа на фамилното действие (FASP) Присъстващите експерти бяха запознати подробно с планираните по проекта дейности и с ролята на съвета за неговото изпълнение. Вижте повече12-14.09.2013. Във Видин се състоя вторият транграничен обмен на доброволци по проект "Доброволчество за социална кохезия". По време не обмена младите хора от България и Румъния имаха възможност да упражнят "доброволчество в действие" в три местни социални институции. Вижте повече04-06.09.2013. В гр.Крайова, Румъния се проведе обмен на доброволци в изпълнение на проект "Доброволчество за социална кохезия", финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България. Целта на срещата бе да се обмени информация и опит между младите хора за социалното доброволчество в двете страни. Участници от българска страна бяха 23 младежи от Видин и Монтана, както и специалисти по социална работа и доброволчество. Вижте повече27-31.08.2013. Във Видин се състоя второто петдневно обучение на обучители на връстници от Бор и Видин по проект "Знание без граници", финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия. Темата на курса този път бе "Репродуктивно здраве". От българска страна в обучението взеха участие 12 младежи от гр.Видин. Свободен младежки център е партньор по проекта на водещата организация КОКОРО - Бор. Вижте повече27-31.07.2013. В гр.Бор, Република Сърбия се проведе първото съвместно обучение на обучители на връстници по проект "Знание без граници", финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия. Темата на курса бе "Превенция на наркоманията сред младите хора". От българска страна в обучението взеха участие 13 младежи от гр.Видин. Свободен младежки център е партньор по проекта на водещата организация КОКОРО - Бор. Вижте повече18-24.06.2013. Представители на Свободен младежки център взеха участие в международен семинар в Испания по Дейност 4.3 на Програмата Младежта в действие. Целта на семинара бе да бъде пресечна точка между различни организации от Естония, Словения, Унгария, България и Испания, за да могат да създадат бъдещи общи проекти за социалното включване на млади хора. Вижте повече14-16.06.2013. В местността Божурица се проведе обучение на доброволците от Свободен младежки център, които работят по компонент 7 на програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН". Обучението имаше за цел да доразвие знанията и уменията на обучителите на връстници чрез индивидуална и групова работа. Вижте повече02-09.06.2013. Младежкият координатор на доброволческия клуб от свободен младежки център взе участие в годишното обучение PETRI - Училище за Y-Peer мрежата от кординатори. Основните теми в курса бяха за разработване и управление на проекти, превенция на ХИВ сред младите ключови групи от населението, застъпничество за подрастващите и младежко сексуално и репродуктивно здраве. Обучителния курс се проведе в Боровец. Вижте повечеВАЖНО! Свободен младежки център набира доброволци за обучители на връстници по проект "Знание без граници", финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПА България - Сърбия. Доброволците трябва да са ученици в гимназиална възраст, живеещи във Видин. Обучението на връстници ще се осъществява в две направления - репродуктивно здраве и превенция на наркоманията. Желаещите трябва да подадат заявление, подписано и от родител, до председателя на Свободен младежки център в срок до 30.06.2013г.02.06.2013. В Белоградчик завърши обучението на доброволците от области Видин и Монтана, участници в проект "Доброволци за социална кохезия". Целта на курсa бе да ги подготви за служба в социалния сектор. Вижте повече30.05 - 01.06.2013. Втората съвместна среща по проект "Доброволци за социална кохезия" се състоя на брега на Дунава недалеч от Оршова, Румъния. Участниците дискутираха съдържанието на Ръководството за социалното доброволчество, подготвено от експерти по социални услуги и доброволчество. Вижте повече19.05.2013. Във Видин се проведе кампания по случай Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН. В нея взеха участие доброволци от Свободен младежки център като засадиха цветна леха във формата на панделка, символизираща борбата с болестта. По този начин те станаха част от националната кампания за съпричност, което се проведе в цялата страна. Вижте повече13-19.05.2013. Представител на Свободен младежки център взе участие в международно обучение "Европейско гражданство". Курсът се проведе в Лисабон, Португалия по програма "Младежта в действие". В участваха младежки работници от Словения, Испания, Хърватска, Полша, Кипър, Грузия, Италия, Полша и Естония. Обучението разясни концепцията за европейско гражданство, за да може да се използва и интегрира в младежката работата. Вижте повече09-11.05.2013. В хотел "Скалите", Белоградчик се състоя съвместна българо-румънска работна среща на професионалисти от социалния и образователния сектори от граничния район. Срещата бе фокусирана върху разработване на ръководство за социалното доброволчество на база на добрите практики, които съществуват в двете страни и на европейски такива. Вижте повече18.04.2013. В пресклуба на БТА във Видин бе представен Сравнителен анализ на доброволческата ситуация в румънско-българския граничен район, резултат от изследване, проведено в рамките на проекта "Доброволчество за социална кохезия" от сдружение Василиада - Крайова, Румъния и Свободен младежки център - Видин. Вижте повече08.04.2013. Кметът на Видин Герго Гергов откри детска площадка "Ромска приказка", създадена с финансиране от Свободен младежки център. Площадката е част от услугата Център за работа с деца на улицата, която сдружението развива в квартал Нов път от 2010г. За ден на откриването бе избран Международният ден на ромите, когато се проведе и "Ден на отворените врати" в ЦРДУ. Вижте повече13.02.2013. Доброволците от Свободен младежки център взеха участие на концерта Песен за Св. Валентин. Те изиграха тематична сценка, свързана с информация за предпазването от ХИВ/СПИН, направиха импровизирано фотостудио с помощта на креативно изрусувано платно със сърца и послания, раздаваха презервативи, балони, картички. Вижте повече09.01.2013. Свободен младежки център обявява свободни работни места за възпитател и медицинска сестра/фелдшер в Центъра за работа с деца на улицата. Центърът се намира в ромския квартал на Видин - Нов път. Кандидатите трябва да отговарят на условията, описани в длъжностните характеристики и да подадат в офиса на сдружението или на info@fyc-vidin.org CV в срок до 20.01.2013г. С допуснатите до втори кръг ще се проведе интервю, за което ще бъдат своевременно уведомени.