Архив новини 2019

09-13.12.2019 В Белоградчик се състоя предвиденото петдневно обучение на младежки лидери от ученическите парламенти и младежки работници (кординиращи работата на парламентите възрастни) от участващите в проекта 12 български и сръбски училища. Обучението имаше за цел да ги подготви за работа в тези структури на младежко самоуправление, както и да се тества разработения наръчник. В него взеха участие 48 представители на целевите групи и смесен треньорски екип, съставен от български и сръбски обучители. Вижте повече.02-06.12.2019 В Сетубал, Португалия се състоя обучителен семинар по проект "Ever Schools", на който взеха участие и четирима представители на Свободен младежки център. Целта на семинара, както и на самия проект, бе подобряване на обучение в мир в участващите страни. Вижте повече.28-29.11.2019. Във Видин бе проведена кръла маса по проект "Граждански мониторинг за по-качествени социални услуги", на която бяха представени резултатите от прроведеното изследване и оценка на политиките за социални услуги в областта (включително 11-те общини). В събитието взеха участие над 30 представители на общини, дирекции за социално подпомагане и социални услуги. Вижте повече.26-27.11.2019 В Алексинац, Сърбия се състоя втората среща на експерти по младежко лидерство и самоуправление по проект "Регион на младежкото участие. На срещата бе представена разработената Методика за ученическо самоуправление (Наръчник за ученическо самоуправление), която бе коментирана подробно и допълнена с някои идеи. Методиката ще се ползва за предвидените обучения и други дейности. Вижте повече.25.11.2019. Резултатите от проведено изследване на социалните услуги в 11-те общини на област Видин по проект "Граждански мониторинг за по-качествени социални услуги", бяха обобщени и анализирани в доклад, който може да бъде изтеглен от тук. Докладът описва постиженията и предизвикателствата пред системата, от гледна точка на нейните потребители - гражданите, както и прави препоръки към отговорните институции за нейното подобряване.01.10.2019. Сдружение Свободен младежки център обявява открит конкурс за селекция на 6 средни училища, по едно от области Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил, за участие в проекта "Регион на младежкото участие". Крайният срок за кандидатстване е 15.10.2019г. Повече информация можете да намерите на сайта на проекта - youthregion.net30.09 - 01.10.2019. В хотел "Скалите" - Белоградчик се състоя първата среща на експерти от България и Сърбия във връзка с изработване на съвместна методика за ученическото самоуправление. На срещата бяха представени и презултатите от провдено изследване на текущата ситуация по темата в двете страни. Вижте повече.09-18.09.2019. В Марсашлок, Малта, се проведе младежки обмен, по проект "Trought the Lens of the Other". Участие в него взеха представители на 11 страни, сред които и България. Представени бяха "Междусекторния подход при работа с LGBTQI+, бежанци и мигранти, хора преживели насилие и изтезания" и "Аудиовизуални техники за заснемане на кратки истории". Изключително интересна бе втората част на обмена, в която младежите генерираха идеи за филмиране. Вижте повече.05-06.07.2019. Във Велико Търново се състоя експертна среща по проект "Дунавски младежки дневен ред". В двата дни участниците от публичния и гражданския сектори работеха върху индикаторите и техните измерители, включени в Методиката за мониторинг и оценка на общинските младежки политики. Вижте повече.28.06.2019. Сдружение Свободен младежки център обявява тръжна процедура по PRAG с обект "Услуги по логистика и транспорт" в изпълнение на проект "Регион на младежкото участие". Крайният срок за предоставяне на оферти е 29 юли 2019г, 17.00 часа. Тържното досие може да бъде изтеглено от тук.10-14.06.2019 В Истанбул, Турция се състоя последната обмяна на опит по проект YouthEd. Домакините показаха своите постижения в работата си с бежанци пред гостите от България, Испания, Мароко и Норвегия. Вижте повече03-04.06.2019 В хотел Скалите - Белоградчик се сътсоя експертна среща по проект "Граждански мониторинг за по-качествени социални услуги". Целта на срещата бе да се приеме методика за независима оценка на общинските стратегии за социалните услуги. Вижте повече09.05.2019 В Деня на Европа Центърът за работа с деца на улицата бе посетен от техни превъзходителства г-жа Луиз Бергхолм - посланник на Кралство Швеция и г-жа Пайви Блинникка - посланник на Финландия. Вижте повече16-25.04.2019 В Бущени, Румъния се проведе обучение по проект "Trought the Lends of the Others" . Участие в него взеха представители на десет страни, сред които и България. Основни теми на обучението бяха: "Междусекторния подход при работа с LGBTQI+,  бежанци и мигранти,  хора преживели насилие и изтезания" и "Аудиовизуални техники за заснемане на кратки истории". Обсъдени бяха също и добри практики при работа с лица, обект на дискриминация. Вижте повече04-24.04.2019 Завърши информационната кампания за запознаване на целевите групи с проект Дунавски младежки дневен ред и генериране на идеи за индикатори за оценка на общинската младежка политика. Бяха посетени общините Плевен, Ловеч, Русе, Търговище, Силистра, Разград, Велико Търново и Габрово, където бяха организирани промоционални срещи. Вижте повече01-02.04.2019 Заключителната конференция по проекта "Регионална мрежа за социална кохезия" се състоя в гр. Крайова, Румъния с участието на 46 представители на сектора на социалните услуги от България и Румъния. На форума се представиха и оцениха резултатите от проекта, учреди се неформална трансгранична мрежа и набелязаха мерки за устойчивост на инициативата. Вижте повече12.2018 - 03.2019 Завърши цикълът от 6 трансгранични визити за обмяна на опит между организации и институции от Българиа и Румъния, активни в сферата на социалните услуги. В дейността взеха участие 12 подобни структури, по 6 от всяка страна. Вижте повече12.03.2019 Във Видин се проведе информационна и работна среща за представяне на проект Граждански мониторинг за по-качествени социални услуги, финансиран от Оперативна програма "Добро управление" и изпълняван от сдружение РАЙС в партньорство със Свободен младежки център. Срещата послужи и за генериране на идеи относно осъществяването на мониторинга. Вижте повече11-12.02.2019 В столицата на Испания - Мадрид се състоя втората партньорска среща на партньорите по проект YouthEd. Темата на срещата бе свързана с планиране на предстоящ обучителен курс в Истамбул. Вижте повече17-18.01.2019 В столицата на Германия - Берлин се състоя първата среща на партньорите по проект "През лупата на другия", финансиран като пилотна инициатива по новата подпрограма на Еразъм+ "Европейската младеж заедно". Свободен младежки център е партньор по проекта от българска страна. Вижте повече
Донори на СМЦ


Европейска комисия (Програми PHARE, ESF, EFRD, Сократ, Европа за гражданите, Младеж/Младежта в действие, Еразъм+), Програма за развитие на Обединените нации, Съвет на Европа (Европейска младежка фондация), Посолство на САЩ, Посолство на Кралство Холандия, USAID (фонд България), Корпус на мира, Национален демократически институт (САЩ), Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Програма Интеррег Румъния-България, Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, Община Видин.

donors