ОУ “Иван Вазов” – Видин

Адрес: 3700 Видин, ул.”Цар Симеон Велики” №101  

Тел. 094/600 267; 094/600 287

Е-mail:  vid_ou_vazov@dir.bg

ОУ „Иван Вазов” е създадено през учебната 1962/1963 година като ПЪРВОТО осмокласно градско училище.

През 1963 година училището приема името на патриарха на българската литература -  Иван Вазов. Името на Вазов е емблема за стремежа към наука, съвършенство и непрекъснато развитие напред.

Вече 54 години ОУ „Иван Вазов”е сред водещите училища във Видинския регион.

Мисия на училището e да формираме родолюбиви личности с висока общообразователна подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна европейска реализация.

Девизът на училището е„Ние не обещаваме, ние даваме качествено образование”

 

ДОБРОВОЛЧЕСКИ КЛУБОВЕ

  

  • Site Counter:595,306