ОПАСНОСТИТЕ В МОЯ ГРАД

Опишете природните и причинени от човека опасности, които съществуват във вашето населено място. Позовете се на мнения на специалисти, исторически данни, статистика. Приложете снимки и други подходящи материали. Кои от изброените опасности могат да засегнат училищната общност?

 

           На територията на общината е възможно възникването на    бедствия и аварии /с природен или техногенен характер/, способни да причинят голям брой човешки жертви и да нанесат големи материални щети.

През месец април и май учениците от клубовете „Млад огнеборец“ към ОУ „Иван Вазов“ Видин  направиха проучване на най-значителните наводнения, които са възниквали от придошлите води на река Дунав  в областта и мерките, които са предприети. Изготвиха презентация с данните и запознаха съучениците си. Оцениха  вероятното въздействие на повишаване на нивото на водите за хората и околната среда. Направиха рисунки на тема „Водите на Дунав“.

ОПАСНОСТИТЕ В МОЯ ГРАД

 

Град Кула се намира на около 32 км от Видин и на около 24 км от сръбския град Зайчер. Благодарение на географското си разположение, градът ни е защитен от природни бедствия. Единствената възможност за някакво бедствие е свързана с човешка грешка – това са горските и полските пожари.

Страници

  • Site Counter:595,541