In vel lorem et odio dictum dapibus. Vestibulum vitae sapien id mauris sollicitudin gravida. Vivamus nec risus nec turpis elementum molestie. Duis viverra pretium sapien.

Проект "Мрежа от сигурни училища" (SSN) е финансиран по Програмата INTERREG V-A Румъния–България. Изпълнява се в партньорство от Свободен младежки център - Видин, България (водещ партньор), сдружение Василиада - Крайова, Румъния и Регионална мрежа за иновативно образование, България. Основна цел на проекта е повишаване на осведомеността в областта на превенцията на риска чрез ефективно формално и неформално образование на децата и младежта в граничната зона - създаване и промотиране на международна мрежа от 20 "сигурни училища" - нов модел за противопоставяне на бедствията. Прогнозният бюджет на проекта е 288 084,21 EUR, предоставен от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, правителствата на Румъния и България и партньорите по проекта.

07.03.2020 Вижте творби на ученици от СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Видин на тема "Австралия в пламъци".

04.03.2020. В ОУ "Любен Каравелов"-гр. Видин се проведе тренировъчно занятие на отбор "Млад доброволец" под наслов " Първа помощ при наранявания." С наличното оборудване учениците с ръководител Илияна Тачева проведоха поредното занятие на клуба. В началото бе направен инструктаж на учениците. Медицинското лице на училището изнесе опреснителна лекция пред децата на тема „Видове наранявания. Превръзки-разновидности"  и им демонстрира на практика начините за оказване на първа помощ.

Учениците от клуб „Млад доброволец“ започнаха, а всички останали ученици продължиха. Рисуваха в часовете по изобразително изкуство, правиха колажи в заниманията по интереси „Аз програмирам и рисувам“ и писаха в часовете по български език и литература. Какво е отношението им към това, което се случва в Австралия, … отговорът е от вас.

28.02.2020 В ОУ "Иван Вазов" - гр. Видин се проведе практическо занимание за поведение на учениците по време на пожар.

Това са творбите за пожарите в Австралия на Павел Владимиров, Павел Людмилов и Габриела Ивайлова от ОУ "Иван Вазов" - Видин.

24.01.2020 Доброволците от основно училище "Константин Фотинов" в Лом изразиха своето отношение към ставащото в Австралия с колаж и есе. Запознайте се с тях по-долу.

15.01.2020 Обявяваме нов мрежови проект, посветен на случващото се в Австралия. В резултат от горските пожари загинаха хора, както и огрмно количество беззащитни животни. Призоваваме учениците от мрежета да покажат своето отношение към ставащото в Австралия с рисунки, колажи, есета и по друг начин! Моля споделяйте направеното на сайта в мрежовия проект АВСТРАЛИЯ В ПЛАМЪЦИ!

Страници

  • Site Counter:587,174