Проведено занятие

04.03.2020. В ОУ "Любен Каравелов"-гр. Видин се проведе тренировъчно занятие на отбор "Млад доброволец" под наслов " Първа помощ при наранявания." С наличното оборудване учениците с ръководител Илияна Тачева проведоха поредното занятие на клуба. В началото бе направен инструктаж на учениците. Медицинското лице на училището изнесе опреснителна лекция пред децата на тема „Видове наранявания. Превръзки-разновидности"  и им демонстрира на практика начините за оказване на първа помощ.

Учениците участваха с желание в проведеното занятие и показаха много добри знания и умения при оказване на първа помощ на пострадал.

  • Site Counter:510,643