НОВИНИ ОТ КЛУБОВЕТЕ

Тук можете да споделяте новини от своите доброволчески клубове, които не се вместват в темите на текущите мрежови проекти.

04.03.2020. В ОУ "Любен Каравелов"-гр. Видин се проведе тренировъчно занятие на отбор "Млад доброволец" под наслов " Първа помощ при наранявания." С наличното оборудване учениците с ръководител Илияна Тачева проведоха поредното занятие на клуба. В началото бе направен инструктаж на учениците. Медицинското лице на училището изнесе опреснителна лекция пред децата на тема „Видове наранявания. Превръзки-разновидности"  и им демонстрира на практика начините за оказване на първа помощ.

06.11.2019 Специалисти от Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението‘‘ – град Видин гостуваха в СУ ,,Св.св. Кирил и Методий‘‘ – град Брегово на учениците от доброволчески клуб ,,Доблест‘‘. Те изнесоха пред децата теоретичен урок на тема ,,Адекватна реакция на хората в случай на наводнение‘‘.

Началото на новата учебна година беляза с успешен старт и работата на учениците от 5 б клас като част от доброволческия екип за защита от БАК „Творци на безопасност“. Обучението е традиционно за възпитаниците на СУ „Иван Вазов“ – град Вършец, които от години срещат  подкрепа от училищния екип в желанието си да развиват доброволчеството като ценност и традиция, призната и оценена от обществата.

Страници

  • Site Counter:601,038