НОВИНИ ОТ КЛУБОВЕТЕ

Тук можете да споделяте новини от своите доброволчески клубове, които не се вместват в темите на текущите мрежови проекти.

     На 2 май 2017 г. се проведе общински кръг на състезанието по пожарна безопасност в град Лом. Отборът на ОУ „К. Фотинов“ се състоеше от ученици от VI в клас, включени в проекта „Мрежа от сигурни училища“, които през годината получиха добра теоретична и практическа подготовка за действия при пожари и други кризисни ситуации под ръководството на учителя Юли Генадиев. Отборът завоюва първо място за отлично представяне в отделните дисциплини.

Като част от подготовката на децата и учениците от ОУ „К. Фотинов“ град Лом за защита при бедствия, извънредни ситуации и пожарна безопасност на 27 април 2017 г. се проведе втора за учебната 2016/2017 година евакуация на учениците от ПГ и I - VIII клас, служителите и обслужващия персонал. Практическото занимание се осъществи съвместно със служители от РСПБЗН град Лом. Активно участие взеха клубовете „Светкавица“ и „Млади спасители“, които работят по проект „Мрежа от сигурни училища“.

Страници

  • Site Counter:595,292