ПРОВЕДЕНА УЧЕБНА ЕВАКУАЦИЯ

Като част от подготовката на децата и учениците от ОУ „К. Фотинов“ град Лом за защита при бедствия, извънредни ситуации и пожарна безопасност на 27 април 2017 г. се проведе втора за учебната 2016/2017 година евакуация на учениците от ПГ и I - VIII клас, служителите и обслужващия персонал. Практическото занимание се осъществи съвместно със служители от РСПБЗН град Лом. Активно участие взеха клубовете „Светкавица“ и „Млади спасители“, които работят по проект „Мрежа от сигурни училища“.

Евакуацията протече по план за 2 минути, като всички присъстващи се евакуираха на безопасно разстояние от училищната сграда.

Анализ на тренинга направи Тихомир Димитров Тодоров – младши инспектор ДПК и ПД в РСПБЗН град Лом, който даде висока оценка на подготовката и изпълнението на учебната евакуация и на участието на доброволците от двата клуба.

            

           

  • Site Counter:516,655