Документи

По-долу можете да намерите продукти на проекта, указания, отчетни форми, както и редица полезни учебни материали за защита от бедствия и аварии.

Прикачен файлРазмер
PDF icon Презентация на проекта1.05 MB
PDF icon Дипляна на проекта565.37 KB
PDF icon Плакат на проекта437.12 KB
Microsoft Office document icon Месечен график на клуба458 KB
Microsoft Office document icon Форма за молба от родител446 KB
Microsoft Office document icon Списък на клуба469.5 KB
Microsoft Office document icon Месечен отчет на присъствието477.5 KB
Microsoft Office document icon Междинен/финален отчет на ръководител клуб472.5 KB
PDF icon Ръководство за публикуване по мрежови проекти5.39 MB
PDF icon Методически насоки за развитие на доброволчеството в училище670.18 KB
PDF icon Сравнително проучване на защита от БАК в училище (доклад)3.11 MB
Файл Указание за ръководители на клубове (променено) - 29.09.201616.43 KB
Microsoft Office document icon Идеи за обучение по БАК6.58 MB
PDF icon Книга за учителя - прогимназиален етап8.34 MB
PDF icon Педагогически наръчник Защита от бедствия577.43 KB
PDF icon Учебно помагало - училищна програма за превенция10.09 MB
PDF icon Теоретичен наръчник1.68 MB
Microsoft Office document icon Учебно-методическо пособие за учителя1.2 MB
Office presentation icon 112 - учебно помагало3.02 MB
Office presentation icon Водноспасителен минимум5.48 MB
PDF icon Наръчник по противопожарна безопасност2.84 MB
PDF icon Основни правила при действия в кризни ситуации851.56 KB
PDF icon Сигнали за оповестяване244.17 KB
PDF icon Полезни Интернет връзки5.4 MB
Файл Регламент на ученическо състезание по защита от БАК25.04 KB
Файл Методически набор - първа част10.74 MB
Файл Методически набор - втора част11.12 MB
PDF icon Книга за учителя - начален етап68.49 MB
PDF icon Книга за учителя - гимназиален етап20.7 MB
Файл Училищен план за защита от бедствия - материали154.73 KB
Файл Презентации от обучението за директори8.3 MB
Файл Презентации от обученията за учители8.64 MB
PDF icon Брошура на проекта1.05 MB
PDF icon Сборник с материали по проекта1.82 MB
Файл Да се подготвим за бедствията (идеи за уроци 4-6 клас), превод от Румънски36.32 KB
PDF icon Наръчник за младежко доброволчество в извънредни ситуации, 20211.31 MB
  • Site Counter:601,022