НОВИНИ ОТ КЛУБОВЕТЕ

Тук можете да споделяте новини от своите доброволчески клубове, които не се вместват в темите на текущите мрежови проекти.

 

Клуб „ Млад Доброволец „ и „ Младите Бойци „ - Има ли желание, има и начин!

Заниманията  в доброволческите клубове за защита от бедствия и аварии    „ Млад Доброволец „  и  „ Младите бойци „ към СУ „ Васил Левски „  гр. Кула започнаха още в края на септември. След уводните разяснения по темата и началните занятия, започнаха и първите общи клубни дейности.

Младите доброволци от двата училищни клуба „Творци на безопасност“ и „Безопасност и сигурност“ към СУ „Иван Вазов“ – град Вършец откриха свой начин за повишаване на информираността на всички ученици в училището за адекватните действия в случай на неочаквано бедствие. Децата създадоха проекти под формата на табла и презентация, включващи правилата за поведение в случай на пожар, наводнение, буря, ураган, земетресение. Те са адресирани към всички ученици и целят намаляване на емоционалните реакции и сп

Предизвикателството на днешното занятие на училищен клуб „Творци на безопасност“ в СУ „Иван Вазов“ – град Вършец, а именно учениците сами да определят възможните опасности за населението в нашия град, го превърна в интересен и творчески наситен урок, свързан с  изграждането на гражданската култура на личността.

Страници

  • Site Counter:516,636