НОВИНИ ОТ КЛУБОВЕТЕ

Тук можете да споделяте новини от своите доброволчески клубове, които не се вместват в темите на текущите мрежови проекти.

Третото занятие на доброволците от IV ОУ "Иван Вазов" гр. Монтана бе проведено на територията на учебния център при РД ПБЗН - Монтана. Любезните служители приеха учениците в топлата и приятна учебна зала, където г-н Р. Петров ги запозна с правилата за действие преди, по време на земетресение и след това природно бедствие.

Занятията в доброволческите клубове за защита от бедствия и аварии  „Млад Спасител 1" и „Млад Спасител 2" към III ОУ „Д-р Петър Берон” гр. Монтана започнаха в края на септември. След уводните разяснения по темата и началните занятия, започнаха и първите общи клубни дейности. Нашите доброволци насочиха усилията си към проучване на бедствията характерни за родният край. Събраха писмени и снимкови материали и подготвиха постер на тема: „Наводнения”.

Тази дъждовна седмица говорихме за наводненията...и други природни бедствия, които водят до тях.

Страници

  • Site Counter:587,179