НОВИНИ ОТ КЛУБОВЕТЕ

Тук можете да споделяте новини от своите доброволчески клубове, които не се вместват в темите на текущите мрежови проекти.

През месец ноември учениците от двата клуба "Млад доброволец" към основно училище "Иван Вазов" Видин взеха активно участие в проведеното занятие за оказване на първа до лекарска помощ при пътнотранспортна катастрофа. Учениците се разделиха на групи и жури.Осъзнавайки отговорността от действията на очевидците през първите минути след катастрофата, те демонстрираха с жар наученото.

Младите доброволци от клуб "Феникс" и клуб " Млад доброволец" при СУ "Любен Каравелов" - гр.Видин участваха в обучение по първа долекарска помощ в БЧК-Видин.С много ентусиазъм учениците се включиха в практическите задачи, поставени им от доброволците към Червен кръст. Наученото учениците ще демонстрират и на занятията по проекта.

17 ноември. Страхотен екшън в двора на IV ОУ "Иван Вазов" - Монтана. Темата е

ХИМИЧЕСКО ЗАМЪРСЯВАНЕ – ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СИГНАЛ ЗА ОПАСНОСТ ОТ ХИМИЧЕСКО ЗАМЪРСЯВАНЕ. РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ. ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ СИГНАЛ ЗА РАДИАЦИЯ
ПРИЧИНИ И НАЧИНИ ЗА БИОЛОГИЧНО (БАКТЕРИОЛОГИЧНО) ЗАРАЗЯВАНЕ, а екипировката и обучението - сериозни! Имахме и фенове - малчуганите от начален етап. Накрая използвахме екипите в реална ситуация на обеззаразяване - под водната струя на пожарната кола. Почувствахме се като истински спасители!

Страници

  • Site Counter:584,366