НОВИНИ ОТ КЛУБОВЕТЕ

Тук можете да споделяте новини от своите доброволчески клубове, които не се вместват в темите на текущите мрежови проекти.

Учениците от двата клуба " Доброволци в действие" при IV ОУ

" Иван Вазов"- Монтана  бяха на обучение за адекватна реакция и оказване на помощ при автомобилна и автобусна катастрофа. Получиха знания и умения от ученици - доброволци в Младежкия български червен кръст как се действа при пътнотранспортните катастрофи като кризисна ситуация.

В края на първия месец от своята дейност, учениците от двата доброволчески клуба към СУ ,,Св.св.Кирил и Методий'' - Брегово проведоха поредното си занятие. Този път то беше посветено на темата за земетресенията. Посредством обширна презентация, включваща и видео уроци към нея,  учениците научиха какво представляват земетресенията, до какви поражения могат те да доведат, коя наука се занимава с тях и по-какъв начин се измерват.

На 25 октомври 2016 г. в двата корпуса на СУ „Иван Вазов“ се проведе практическо проиграване на плана за евакуация в ситуация на възникнала опасност от пожар. След подаването на сигнала, персоналът и учениците, които подходиха отговорно към целта на тази симулация, извършиха евакуация за три минути при отлична организация и спазване на правилата и пътищата за евакуиране. Последва демонстрация за използване на пожарогасителите от служители на служба „Пожарна безопасност“ в града.

Страници

  • Site Counter:591,360