Despre proiect

Proiectul "Safe Schools Network" (SSN) este finanțat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria. Partenerii proiectului sunt Free Youth Centre - Vidin, Bulgaria (partener principal), Asociația Vasiliada - Craiova, România și Rețeaua Regională pentru Educație Inovatoare, Bulgaria. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de conștientizare eficientă în domeniul prevenirii riscului prin educația formală și informală a copiilor și tinerilor în zona de frontieră - crearea și promovarea unei rețele internaționale de 20 "școli sigure" - un nou model de opoziție în caz de dezastre. Bugetul preconizat pentru proiect este de 288.084,21 EUR, oferit de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, guvernele din România și Bulgaria, precum și partenerii de proiect.

  • Site Counter:510,418