COLEGIUL TEHNIC “ STEFAN MILCU” CALAFAT

Colegiul Tehnic “Ştefan Milcu” Calafat urmăreşte să asigure premisele necesare  dezvoltării unui sistem de învăţământ modern, de calitate, deschis, axat pe promovarea valorilor democraţiei europene.

Colegiul Tehnic „Ştefan Milcu” Calafat este situat în judeţul Dolj pe drumul naţional E70, la intrare în municipiul Calafat şi deserveşte o zonă cu o suprafaţă de aproximativ  30 de kilometri pătraţi.

Şcoala şi-a început activitatea cu 14 elevi şi a funcţionat iniţial cu durata de 3 ani. Aşa se explică apariţia primei promoţii în 1925 formată numai din 9 elevi din cei 14 înscrişi.

În anul 1926 ia fiinţă Şcoala superioară de comerţ care a convieţuit până în 1927 cu Şcoala elementară de comerţ, fiecare având comitetul ei şcolar.

În anul 1935 îşi încheie activitatea Şcoala superioară de comerţ, după ce dăduse 6 promoţii cu 190 de absolvenţi contabili.

În anul 1941 apare  Liceul comercial de băieţi ce avea următoarea structură : - clasa I cu 45 elevi înscrişi din 26 de comune - clasa a V a cu 59 de elevi înscrişi din 19 comune .

La 6 martie 1945 şcoala a dat prima promoţie de de 21 de absolvenţi.

În anul şcolar 1952 – 1953 a luat fiinţă Şcoala Medie Tehnică de Contabilitate, pregătind terenul pentru organizarea Centrului Şcolar Agricol, 1 aprilie 1954, care subordona trei tipuri de şcoală :

1.Şcoala profesională de tractorişti, cu durata de 1 an – 30 de elevi ;

2.Şcoala de combaineri, cu durata de 2 ani – 80 de elevi ;

3.Şcoala medie tehnică, aflată în lichidare .

Începând cu 1965, şcoala capătă stabilitate organizatorică şi se numără printre primele de profil, din ţară. Câştigând statutul de liceu, se structurează pe două secţii : contabilitate şi merciologie agricolă şi agronomie.

Între anii 1975-1989 şcoala a fost cunoscută sub denumirea de Liceul Agro industrial:cu profilurile: economic, agricol, veterinar, horticol.

După 1989 s-au diversificat profilurile în raport cu cerinţele economiei şi ale zonei în care este aşezat Municipiul Calafat, aşa încât şcoala a fost denumită Grupul Şcolar Agricol , deşi avântul a fost luat de profilul economic ce coexista cu profilurile : veterinar, mecanic, horticol, silvic.

Din 17 martie 2000 liceul poartă denumirea de  Grupul Şcolar “Ştefan Milcu după numele profesorului academician doctor Ştefan Milcu.

Începând cu 1 septembrie 2008 liceul nostru a devenit COLEGIU TEHNIC “ŞTEFAN MILCU” , prin aprobarea MINISTERULUI EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI .

În anul şcolar 2015/2016, şcoala a funcţionat cu profilurile :

  • economic cu specializările economic şi comerţ;
  • mecanic, cu specializările proiectant CAD şi mecanic întreţinere;
  • resurse, cu specializările agicultură şi veterinar.

Şcoala a avut înscrişi la începutul anului şcolar 2015/2016 un număr de 545 de elevi cuprinşi în 21 clase de liceu şi 2 clase de profesională.  La sfârşitul anului şcolar au rămas un număr de 538 de elevi.

În anul şcolar 2016/2017, şcoala funcţionează cu 20 clase de liceu şi 3 clase de profesională, care cuprind un număr de 530 elevi.

Patrimoniul unităţii şcolare se compune din 30 clădiri, din care 7 mai sunt functionale în momentul de faţă, în care sunt repartizate 36 săli de clase,     laboratoare, bibliotecă cu 23.600 volume, sală de sport,    ateliere ,  cabinete metodice. Restul de clădiri se află în conservare. Toate sunt întinse pe un teren de aproximativ 10ha. Şcoala mai deţine 20ha teren agricol.

Spaţiile de învăţământ corespund normelor igienico-sanitare pentru care s-a obţinut autorizaţia de funcţionare. Baza didactico-materială corespunde normelor de dezvoltare a unui învăţământ modern şi s-a îmbunătăţit în urma derulării  fondurilor  prin Programul Phare TVET 2004-2006.

Parteneriate şi proiecte / programe în care a fost implicată şcoala şi prsonalul didactic al şcolii:

  • Proiectul “ I CAN BE HEALHY”
  • Proiectul ONES ( Om, Natură, Echilibru, Sănătate”)
  • Proiectul – PISA
  • Proiectul “ Food 4 You”
  • “Pod educativ cultural peste Europa”- parteneriat Italia
  • Proiect ERASMUS +, etc.

Majoritatea elevilor din cadrul Colegiului Tehnic “Şt. Milcu” Calafat, provin din mediu rural, forte mulţi din familii defavorizate, beneficiind în număr mare, aproximativ 220, de burse “Bani de liceu”. Începând cu anul trecut şcolar s-a observat creşterea numărului de elevi care provin din familii dezmembrate, ceea ce preconizează creşterea abandonului şcolar.

Având în vedere experiența dobândită în cadrul implementării proiectelor și programelor de prevenire a absenteismului și abandonului școlar, considerăm ca instituția noastră poate să fie un partener capabil să- și indeplinească cu succes responsabilitățile care îi revin în acest proiect și să asigure elevilor din grupul țintă condițiile dezvoltării competențelor necesare continuării studiilor, în vederea integrării în societate.

  • Site Counter:595,270