Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/ssn/sites/all/modules/xautoload/src/Util.php on line 127

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/ssn/sites/all/modules/xautoload/src/Util.php on line 164

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/ssn/sites/all/modules/xautoload/src/ClassFinder/ClassFinder.php on line 417

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/ssn/sites/all/modules/xautoload/src/ClassFinder/ClassFinder.php on line 460

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/ssn/sites/all/modules/xautoload/src/ClassFinder/Plugin/DrupalExtensionNamespaceFinderPlugin.php on line 185
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÂRNA, DOLJ | SSN

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÂRNA, DOLJ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÂRNA

 

Comuna Cârna este situată în partea sudică a ţării, în Regiunea de dezvoltare sud-vest Oltenia.

Conform aspectului teritorial – administrativ este o comună de sine stătătoare formată din comuna Cârna.

Este mărginită de următoarele unităţi administrative: comuna Goicea la nord, comunele Măceşu de Sus, respectiv Măceşu de Jos la est, comuna Bistreţ la vest, fluviul Dunărea ( care formează graniţa naturală cu Bulgaria la sud).

De asemenea comuna Cârna este situată la vest de râul Desnăţui şi la nord de Balta Bistreţ.

Între aceste limite, suprafaţa totală a comunei Cârna este de  8351 ha.

Faţă de comunele vecine este situată la o distanţă de 6 km faţă de comuna Măceşu de Jos la est,  9 km faţă de comuna Măceşu de Sus la est, 5 km faţă de comuna Goicea la nord şi 10 km faţă de comuna Bistreţ la vest.

Este situată la 30 km faţă de oraşul Segarcea, 40 km faţă de Băileşti şi cca 60 km faţa de Craiova.

În cadrul judeţului Dolj, localitatea este localizată în partea sa de sud, respectiv în partea de sud-est a Câmpiei Desnăţuiului, fiind situată în lunca şi pe terasele Dunării.

Comuna Cârna este situată pe terasa inferioară a Dunării.

Secţia de învăţământ s-a manifestat şi în mediul rural încă din cele mai vechi timpuri. Unităţile şcolare, numărul de elevi şi cel al personalului didactic au evoluat o dată cu dezvoltarea comunităţii din localitate.

La Cârna şcoala funcţionează din anul 1863, fiind construită cu cheltuiala comunei şi era frecventată de 53 băieţi şi 8 fete.

De asemenea, cel mai vechi document şcolar care se găseşte în arhiva şcolii intitulat ,,Procesul-verbalul de inspecţiune” datat din aprilie 1886 conduce la concluzia că şcoala era înfiinţata încă din 1885, în timp ce documentul următor intitulat la fel ca primul din 9 mai 1886 vorbeşte de ,,20 elevi şi 2 eleve împărţiţi în patru clase”, iar alt proces verbal din acelaşi an 1886 aminteşte tot de elevi împărţiţi în 4 clase.

Deci, anul înfiinţării Şcolii Mixte din Cârna este septembrie 1882.

În anul 1912 în comună existau două unităţi şcolare conform ,,Dicţionarului istoric al judeţului Dolj”.

În anul 1949 exista o singură unitate de învăţământ preşcolar, o unitate de învăţământ primar şi învăţământ gimnazial.

În anul 1964 şcoala număra peste 350 elevi, clasa a VIII-a din acel an şcolar funcţionând cu 49 de elevi, deoarece clasele se divizau la 51 de elevi. Clasele I-VIII funcţionau cu câte două clase paralele.

În anul 1979 se menţine acelaşi număr de unităţi de învăţământ (o grădinită, o şcoală, în care funcţionau atât ciclul primar cât şi cel gimnazial).

Numărul total al copiilor înscrişi în aceste unităţi de învăţământ a fost de 209 copii din care în învăţământul preşcolar erau înscrişi un  număr de 39 de copii având 2 cadre didactice; 190 copii erau înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial de care se ocupau 16 cadre didactice.

În perioada anilor 1985-1992 se observă o micşorare a numărului de copii, astfel că dacă în anul 1985 erau înscrişi 246 copii, din care 46 în învăţământul preşcolar şi 206 în învăţământul primar şi gimnazial, în anul 1992 se înregistrează un total de 126 copii, din care 36 în învăţământul preşcolar  şi restul în cel primar şi gimnazial.

Din analiza efectuată 1964-2007 se constată o oscilaţie evidentă a efectivelor din unităţile de învăţământ, remarcându-se în special o scădere accentuată a numărului de elevi în ultimii ani la toate nivelele de învăţământ.

Localurile de şcoala datează de la 1906 cel cu patru săli de clasă şi 1968 cel cu cinci săli de clasă. A mai existat un local construit în anul 1949 cu patru săli de clasă, acum sediul Primăriei Cârna.

În urma inundaţiilor din primăvara anului 2006 localul construit în anul 1906 a fost grav afectat, astfel că în toamna anului 2007 a fost dat în folosinţă un nou local în care funcţionează ciclul primar.

Baza materială în anul 1969 era formată din 9 săli de clasă.

În anul 1992 s-a înregistrat ca dotare în şcoli un număr de 4 săli de clasă, 4 laboratoare şi o bibliotecă.

În prezent şcoala funcţionează cu 2 grupe- 36 prescolari; 4 clase - 64 elevi primar; 3 clase - 43 elevi gimnazial – total - 9 clase : total 143 elevi.

Şcoala este încadrată cu personal calificat la toate disciplinele: 2 educatoare: 1 suplinitoare+1 titulara; 4 profesori inv.primar: 3 titulari + 1 suplinitor si 17 profesori: 14 titulari+3 suplinitori.

Peste 70% din totalul elevilor sunt de etnie rromă, dar nedeclaraţi, de aici confruntându-ne şi cu un procent mai mare de absenţe la gimnaziu dar şi la învăţământul preşcolar. Elevii din această situaţie provin din familii monoparentale, cu situaţie materială situată la limita de jos a sărăciei. Din numărul total de elevi, 55 % aparțin grupurilor vulnerabile: (cu risc sporit de abandon şcolar, cei  ai  căror părinţi sunt plecaţi  în  străinătate, cei  cu  probleme comportamentale, copiii cu situaţii materiale precare, copii aflați în risc de căsătorie timpurie).

În viziunea noastră şcoala este : ,,O şcoală cu şanse egale pentru toţi copiii într-o societate în continuă schimbare!’’

Noi avem o misiune şi anume:’’Suntem o familie! Împreună construim, învăţăm, inovăm, păstrăm tradiţiile! Suntem o şcoală deschisă pentru comunitate. Pregătim viitorii absolvenţi pentru integrarea intr-o societate în schimbare.’’

În acest sens politica noastră şcolară se sprijină pe un parteneriat real în educaţie cu părinţii, biserica, poliţia, comunitatea locală și diverse activităţi educative şcolare şi extraşcolare menite să crească interesul copiilor faţă  de  actul  educativ, să  îi  motiveze să  frecventeze şcoala, să-şi îmbunătăţească rezultatele şcolare şi să-şi formeze deprinderi de viaţă sănătoasă.

În anii şcolari anteriori, elevii școlii cu risc de abandon au fost implicaţi în diverse proiecte,  programe  și campanii de  prevenire  și reducere  a abandonului si absenteismului școlar. Obiectivele acestora au fost asigurarea accesului la educație, prevenirea abandonului școlar, îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor, dezvoltarea armonioasă a personalității copilului (creșterea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii, gestionarea emoțiilor și soluționarea conflictelor, reducerea comportamentelor anti-sociale).

În urma parteneriatelor cu Biblioteca Judeteana ,,Alexadru si Arestia Aman’’, Craiova, ONG-ul ,,Nasta’’, Biserica ,,Sf.Mihail si Gavril’’Cârna, consideram ca institutia noastra este deschisa orcarui tip de parteneriat/proiect necesar in sprijinirea copiilor, considerandu-ne ca fiind un partener capabil sa-si indeplineasca cu succes responsabilitatile care ii revin in acest proiect, asigurandu-le copiilor din grupul tinta condițiile dezvoltării competențelor necesare continuării studiilor, în vederea integrării în societate.

 

  • Site Counter:595,268