Младежка организация за европейска Силистра

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Област Силистра, гр. Айдемир, ул. София 88
E-mail
kyosevbg@gmail.com
Website
http://yoes.ngobg.info
Мисия/основни цели
- модернизиране и благоустрояване на град Силистра;
- подпомагане и стимулиране на сътрудничеството между местни власти, бизнеса и неправителствени организации;
- развиване и утвърждаване на националните и европейски ценности и осигуряване условия за оптимална активност на гражданите.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги
Целеви групи
младежи
Географски обхват на дейността
Област Силистра
Персонал
УС и доброволци
Телефон
0888120006
Област