Завърши информационната кампания

В периода 04 - 24 април 2019г. се проведе информационна кампания с цел да се запознаят целевите групи с проекта, да се привлече участие и да се генерират идеи за индикатори за оценка на общинската младежка политика. Бяха посетени осемте големи общини - Плевен, Ловеч, Русе, Търговище, Силистра, Разград, Велико Търново и Габрово, къдет бяха организирани промоционални срещи.

Информационна кампания

Информационните срещи за представяне на проекта и привличане на участие са както следва: 

Плевен (04.04.2019),

Ловеч (05.04.2019),

Русе (17.04.2019),

Търговище (18.04.2019),

Силистра (19.04.2019),

Разград (22.04.2019),

Велико Търново (23.04.2019),

Габрово (24.04.2019).