"Fridays for Advocacy" Session 2 on April 30, 15.00 CET; Seminar for CSOs active in the field of youth

27.04.2021 On Friday, at 15.00 CET comes the second session of Fridays for Advocacy titled "Change step-by-step, a framework for success"! This time Matteo Sisto of Europiamo will be the main speaker.

We believe that it is a great opportunity for all of us but mostly for younger colleagues to improve their skills in an area (advocacy) that many youth organisations haven't managed to prioritise or develop so much.

New ERASMUS+

26.03.2021. The Commission adopted the first annual work programme of Erasmus+ 2021-2027. 

Positively Different Short Film Festival 2021

18.03.2021 Tonight at 00:00 EET (23:00 for most of you, and 22:00 for our partners in the UK) the Positively Different Short Film Festival returns!

For 10 days, the festival's programme will be available on the customised portal we created to secure the best possible viewing experience.

Balkan Trafik! is back!

18.02.2021 For its 15th edition, Balkan Trafik is taking a new turn and moving to an entirely digital programme. Enough to keep the festival live on your small and big screens in the rules of health, to be discovered from 22nd to 25th April 2021 on our new mobile application " Balkan Trafik " and on our website. Apart from the canvas background, nothing changes. Balkan Trafik!

Invitation to support Youth Pool initiative

15.02.2021 Registrations for Youth Pool has started!

Възможност за младежта - Открита покана за четвъртата среща на върха на младите лидери на ASEF

01.02.2021. Поздрави от Фондация Азия-Европа (ASEF) - междуправителствена организация със седалище в Сингапур и публично финансирана от над 50 държави в Азия и Европа. Нашата цел е да съберем азиатците и европейците заедно чрез различни програми, събития, грантове и обучения.

Кръгла маса в Русе

30-31.01.2020 В хотел "Бистра и Галина" - Русе се състоя кръгла маса под наслов "Общински младежки политики - констатации и възможности за развитие". В работата й взеха участие 26 представители на местни власти, младежки домове и НПО от всички участващи в проекта общини - Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище и Силистра.

Обучение на служителите на СМЦ

22-24.01.2020 В хотел Арена - Самоков се състоя обучение на персонала на Свободен младежки център в граждански мониторинг и застъпничество за развитие на младежките политики. Обучаемите имаха възможност да се запознаят с опита, натрупан по проекта и да овладеят начините за генериране на индикатори, разработване на инструментариум и провеждане на мониторинга, както и с някои техники за застъпничество, конкретно при млади хора.

Онлайн анкета

Ако сте младежи, живеещи в една от общините Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Плевен или Силистра, дайте мнението си за местната младежка политика, като попълните анкетата ни ТУК. Отнема само 5 мин!

Експертна среща във Велико Търново

05-06.07.2019. Във Велико Търново се състоя експертна среща по проект "Дунавски младежки дневен ред". В двата дни участниците от публичния и гражданския сектори работеха върху индикаторите и техните измерители, включени в Методиката за мониторинг и оценка на общинските младежки политики.