Онлайн анкета

Ако сте младежи, живеещи в една от общините Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Плевен или Силистра, дайте мнението си за местната младежка политика, като попълните анкетата ни ТУК. Отнема само 5 мин!

Експертна среща във Велико Търново

05-06.07.2019. Във Велико Търново се състоя експертна среща по проект "Дунавски младежки дневен ред". В двата дни участниците от публичния и гражданския сектори работеха върху индикаторите и техните измерители, включени в Методиката за мониторинг и оценка на общинските младежки политики.   

Завърши информационната кампания

В периода 04 - 24 април 2019г. се проведе информационна кампания с цел да се запознаят целевите групи с проекта, да се привлече участие и да се генерират идеи за индикатори за оценка на общинската младежка политика. Бяха посетени осемте големи общини - Плевен, Ловеч, Русе, Търговище, Силистра, Разград, Велико Търново и Габрово, къдет бяха организирани промоционални срещи.

Информационна кампания

Информационните срещи за представяне на проекта и привличане на участие са както следва: 

Плевен (04.04.2019),

Ловеч (05.04.2019),

Русе (17.04.2019),

Търговище (18.04.2019),

Силистра (19.04.2019),

Разград (22.04.2019),

Велико Търново (23.04.2019),

Габрово (24.04.2019).