Интеракт Клуб Русе

Вид на организацията/Институцията
клуб към НПО
Адрес
.
E-mail
interactclubruse@abv.bg
Мисия/основни цели
Целите на клуба глвно клонят към хуманирни с насока подобряване на живота на обществото в град Русе.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Провеждане на събития,Набиране на средства в помощ на обществото,Провеждане на информативни срещи и обучения.
Целеви групи
От 12 до 18 години са участници в тази организация.Хората, до които се опитваме да достигнем са хора от всякакви възрастови групи.
Географски обхват на дейността
България, главно област Русе
Персонал
Доброволци около 15 човека
Телефон
0882716187
Област