“КПД” – Клуб по дебати ”

Вид на организацията/Институцията
Клуб по дебати към ЦПЛР-ЦУТНТ
Адрес
Гр. Плевен, п.к. 5800, пл. „Възраждане”, №1, офис 311
E-mail
mom4i1212@abv.bg
Мисия/основни цели
Обучава младежи в изкуството на дебата. Запознава ги с граждански въпроси.

Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Образование. Активно гражданско участие.

Целеви групи
Гимназисти
Географски обхват на дейността
Плевен
Персонал
.
Телефон
0888792018
Област