Национална асоциация за младежта

Вид на организацията/Институцията
Асоциация на НПО
Адрес
Габрово, ул. Свищовска 67Б,ап5
E-mail
Nam_youth@abv.bg
Website
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9D%D0%90%D0%9C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D
Мисия/основни цели
Обединяване на усилията на НПО работещи в младежката сфера и младежките политики.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Младежки политики и подпомагане на младите хора
Целеви групи
млади хора
Географски обхват на дейността
национален
Персонал
.
Телефон
0888280350
Област