Сдружение „ИМКА“

Вид на организацията/Институцията
Сдужение
Адрес
Габрово, ул. Драва 4
E-mail
office@ymca-gabrovo.org
Website
http://www.ymca-gabrovo.org/
Мисия/основни цели
Сдружение "ИМКА" Габрово подкрепя цялостното развитие на децата и младите хора, така, че да реализират пълния си потенциал. ИМКА-Габрово стимулира младежката активност, доброволчество и участие на местно, регионално и национално ниво.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
младежката активност, доброволчество
Целеви групи
младежи
Географски обхват на дейността
местно, регионално и национално ниво

Персонал
.
Телефон
+359 66 805419
Област