LICEUL TEORETIC BECHET, DOLJ

În oraşul Bechet - situat în sudul judeţului Dolj, port la Dunăre şi punct de trecere a Frontierei de Stat spre Bulgaria – prima unitate de  învăţământ datează din anul 1853. În anul 1894 a fost construit un alt local de şcoală, local în care funcţionează în prezent Şcoala Primară Bechet, după reabilitarea lui prin Banca Mondială, în anul 2003.

În anul 1958 a fost construit localul actual al Liceului Teoretic Bechet, în care au funcţionat (sub denumirea de Şcoală Medie Mixtă, Liceul Teoretic sau Liceul Agroindustrial) clase de liceu în perioada 1958 – 1978, iar din 1990 s-a reînfiinţat Liceul Teoretic Bechet.

În prezent, Liceul Teoretic Bechet şcolarizează preşcolari/elevi pentru nivelurile preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. Din 2004 până în anul 2009 în cadrul liceului a  existat şi şcoala de arte şi meserii, având profilul industrie alimentară. Din anul 2009, în cadrul Liceului Teoretic Bechet, are clase de liceu teoretic – profil real – specializarea matematică informatică și liceu tehnologic – profil resurse naturale și protecția mediului – domeniul industrie alimentară – specializarea – tehnician analize produse alimentare.

Liceul Teoretic Bechet, unitate şcolară cu personalitate juridică, are următoarele structuri:

- Scoala Primara Bechet;

- Gradinita Nr. 1 Bechet;

- Gradinita Nr. 2 Bechet;

Baza materială a liceului, completată de finalizarea Campusului Şcolar Bechet, oferă elevilor oportunitatea desăvârşirii educaţiei şcolare şi profesionale. Aceasta este compusă din: săli de clasă şi laboratoare dotate cu mobilier şi echipamente tehnice la standarde europene, ateliere şcolare,săli de sport, terenuri de sport, cantină, internat pentru elevi, garsoniere pentru profesori.

Cadrele didactice sunt calificate şi bine pregătite.

 

 

  • Site Counter:595,298