СУ “Св. св. Кирил_и Методий“ - Брегово

СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр.Брегово

Адрес: 3790 Брегово, ул. "Георги Дитров"1

Тел: 09312-2164

Web-site: www.soubregovo.com  

E-mail: sou-bregovo@rio-vidin.org 

СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр.Брегово, обл.Видин е училище със 150 годишна история, според Националния музей на образованието, то е основано през 1864 година.

Към настоящият момент то е със статут на средищно училище, единственото на територията на Община Брегово, в което се обучават 240 ученика от I-XII клас от гр.Брегово и 8 други населени места.

В училището съществуват две професионални паралелки – професия „Агроеколог“ и две профилирани – профил „Технологичен – Туризъм“ .

Училището осигурява целодневно обучение за 120 ученика от I-VIII клас, организирано в 5 групи ПИГ.

В училището работят 24 учители и 5 възпитатели, 13 души непедагогически персонал. По проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ са назначени  психолог, логопед и двама ресурсни учителi.

Всички класове изучават английски, а в гимназиален етап и  руски език. В училището има клубове „Млади възрожденци“, „Детска Полицейска академия“,„Детско полицейско управление“, “МПО „Млад  огнеборец “ ,„Еко комитет“ към НД  Син флаг,Училищен парламент, Училищно радио и Училищен духов оркестър.  От учебната 2016/2017 година  училището работи и по проект „Мрежа от сигурни училища“

ДОБРОВОЛЧЕСКИ КЛУБОВЕ

  

  • Site Counter:510,650