Публикации

Ръководства и учебни пособия

>

Наръчник на доброволеца - Видин, 2006

Наръчник на доброволеца (за чуждестранни доброволци) - Видин, 2008

9 теми от правата на човека - учебно пособие, Видин, 2004

Разделените не са равни - ръководство за учителя, Видин, 2008

Примерни програми за превенция на трафика и сексуалната експлоатация на ромски жени и деца в риск - Видин, 2009

Истината за наркотиците (проект Знание без граници)- Видин, 2013

Практикум за превенция на наркоманията ЗА РОДИТЕЛИ (проект Знание без граници) - Видин, 2013

От А до Я за доброволчеството - Видин, 2018

Наръчник за младежко доброволчество в извънредни ситуации - Видин, 2021

 

Брошури и сборници по проекти


Предприемачество за интеграция - сборник

Център за работа с деца на улицата

Център за социална и образователна подкрепа

Подкрепа за социално участие

Градове, облагодетелстващи младежта - сборник

Усмихни се, училище

Мрежа от сигурни училища - сборник
Мрежа от сигурни училища - брошура
Да премахнем границите пред доброволчеството - сборник
Регионална мрежа за социална кохезия - сборник
Регионална мрежа за социална кохезия - брошура
Доклад от мониторинг и оценка на системата за социални услуги в област Видин
Доклад от мониторинг и оценка на младежките политики на 8 общини в Северна България

 

Плакати


Предприемачество за интеграция

Усмихни се, училище

Младежко доброволчество

Анти трафик

Градове, облагодетелстващи младежта

Територия на участието

Разделените не са равни

Знание без граници