Завършили проекти

1998 - 2020

tr>
Име Статут на СМЦ Партньори Период Донор
Регион на младежкото участие водеща организация Отворен клуб - Ниш 05/2019 - 11/2020 Интеррег ИПА България-Сърбия
Дунавски младежки дневен ред водеща организация   01/2019 - 03/2020 ОП Добро управление
Граждански мониторинг за по-качествени социални услуги партнцор Здружение РАЙС 01/2019 - 01/2020 ОП Добро управление
Програма Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза местен партньор Министерство на здравеопазването 10/2018 - 04/2019 Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария
Регионална мрежа за социална кохезия водеща организация Василиада - Румъния 04/2017 - 04/2019 Програма Интеррег Румъния-България
Младежки работници в образованието - нови подходи за работа в училищата, които приемат бежанци и млади мигранти партньор организации от Норвегия, Испания, Турция и Мароко 02/2018 - 07/2019 Еразъм+ KA2 стратегически партньорства
ИнфорМат: методология за неформално извънучилищно обучение по математика партньор организации от Белгия,Франция, Португалия, Гърция и Кипър 2016-2018 Еразъм+ KA2 стратегиески партньорства
Да премахнем границите за доброволчеството партньор Тимошки младежки ценът - Зайчар, Сърбия 2016-2018 Програма Интеррег ИПА България - Сърбия
Младежки райдери водеща организация Отворен клуб - Ниш, Сдружение за местно развитие "Каменица" 2016-2018 Програма Интеррег ИПА България - Сърбия
Общностен отпор на бедствени събития (CODE) партньор Василиада - Румъния, Български Червен Кръст, Червен Кръст - Долж, Румъния 2016-2018 Програма Интеррег Румъния-България
Мрежа от сигурни училища водеща организация Василиада - Румъния, Регионална мрежа за иновативно образование 2016-2018 Програма Интеррег Румъния-България
Заедно за младежите, които не са обект на образование, квалификация и заетост партньор организации от Албания, Гърция, Косово, Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Турция и Черна Гора 2015-2016 Еразъм+ KA2 Изграждане на капацитет в областта на младежта
Рзаширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромската общност местен партньор   2012-2015 МЗ, Глобален фонд за борба със СПИН, тубекулоза и малария
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора местен партньор   2012-2015 МЗ, Глобален фонд за борба със СПИН, тубекулоза и малария
Българо-сръбска мрежа за иновативно обучение (BSIT.NET) водеща организация Отворен клуб, Ниш, Сърбия 2013-2014 Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия
Знание без граници (KWF) партньор Сдружение Кокоро, Бор, Сърбия 2013-2014 Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия
Програма за подкрепа на фамилното действие (FASP) водеща организация - 2013-2014 Българо-Швейцарска програма за сътрудничество
ИнтерФейс водеща организация ЦДГ "Звънче", ОДЗ "Русалка" 3013-2014 МОН, ОП"РЧР"
E-YouthDemocracy партньор 4 Elements, Гърция 2013- 2014 Програма "Младежта в действие"
Доброволци за социална кохезия (V4SC) партньор Сдружение Василиада, Крайова, Румъния 2012-2013 Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България
RISE (Регионална интеграция със социален ефект) водеща организация Отворен клуб, Ниш, Сърбия 2011 - 2012 Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия
Предприемачество за интеграция водеща организация Бизнес център ЕООД, Ерастрой ООД 2010 - 2011 АСП, ОП"РЧР"
Доброволческа служба в полза на ромските деца водеща организация - 2009 - 2010 Програма "Младежта в действие"
Развиване на алтернативна социална услуга-Център за настаняване от семеен тип за децата от ДДЛРГ - с.Ново село партньор Сдружение "Равен шанс за деца в риск" - Ново село, Община Ново село 2009 - 2010 АСП, ОП"РЧР"
Усмихни се, училище водеща организация ОУ "Епископ Софроний Врачански" - Видин 2009 - 2010 МОМН, ОП"РЧР"
Заедно в миналото, заедно в бъдещето партньор APPMHCY - Ниш, Сърбия 2009 - 2010 Програма Добросъседство България - Сърбия 2006
Територия на участието водеща организация 7 средни училища от гр.Видин 2008 - 2009 МОМН, ОП"РЧР"
V.E.T.O. водеща организация Асоциация "Анумус" - София 2008 - 2009 Фонд "България", GMF
Подкрепа за социално участие водеща организация ПГ "Проф. A.Златаров" - Видин 2008 - 2009 АСП, ОП"РЧР"
Децата на града водеща организация - 2008 МТСП, фонд "Социално подпомагане"
Градове, облагодетелстващи младежта водеща организация Агенция за регионално развитие и бизнес център - Монтана 2007 - 2008 PHARE Развитие на гражданско общество
Младежки караван партньор APPMHCY - Ниш, Сърбия 2007 - 2008 Програма Добросъседство България - Сърбия
Разделените не са равни водеща организация - 2007 - 2008 Посолство на САЩ
Европа без граници партньор APPMHCY - Ниш, Сърбия 2007 - 2008 Институт Отворено общество
СЕЙН партньор 13 НПО от страната 2004 - 2008 ПРООН, МТСП
Доброволческа служба в подкрепа на младежки дейности водеща организация - 2004 - 2007 Програма Младеж
Център за социална и образователна подкрепа водеща организация - 2006 - 2007 PHARE Деинституционализация на социалните услуги
Европейски идентичности партньор ESTA - Германия 2006 - 2007 Програма Европа на гражданите
CARE водеща организация - 2006 - 2007 Посолство на Кралство Холандия
Панаир на толерантността водеща организация - 2006 Програма Младеж
Обучение по човешки права на колела водеща организация организиации от Сърбия, Македония и Албания 2006 Съвет на Европа
Доброволци срещу дискриминацията водеща организиация - 2005 Програма Младеж
Проект за ромско младежко развитие водеща организация - 2005 PHARE Развитие на гражданско общество
Почувствай България, почувствай Румъния водеща организация CDCP - Крайова,Румъния 2004 - 2005 PHARE CBC България - Румъния
CORA партньор организации от Великобритания, Холандия, Финландия, Полша и Румъния 2004 - 2005 Програма Сократ (Грунтдвиг I)
Шанс водеща организиация - 2004 - 2005 Корпус на мира
Непознатият етнос водеща организация организиации от Румъния, Сърбия, Хърватска и Албания 2004 - 2005 Интеркултурен център - Виена, Съвет на Европа
Румънските и българските младежи във време на културно и икономическо сливане партньор Професионален техникум 2 - Крайова, Румъния 2004 PHARE CBC Румъния - България
Заедно за по-добро бъдеще партньор Асоциация Младежта срещу заплахите на третото хилядолетие - Крайова, Румъния 2004 PHARE CBC Румъния - България
Отворена врата водеща организиация - 2004 PHARE Развитие на гражданско общество
Видински младежки дневен ред водеща организиация - 2003 - 2004 Посолство на Кралство Холандия
Кампания "За Видин" водеща организация - 2003 Национален демократически институт (САЩ)
Младежки принос срещу дискриминацията на ромите водеща организация организации от Румъния, Албания и Сърбия 2003 - 2004 Съвет на Европа
Интеркултурен младежки център водеща организация - 2003 - 2004 Посолство на САЩ
Театърът и традициите от свер и от юг на Дунава партньор Асоциация QUIZ - Крайова, Румъния 2003 PHARE CBC Румъния - България
Младежки мост срещу дискриминацията водеща организация - 2003 Интеркултурен център - Виена
Отглеждането на зайци - шанс за сираците водеща организация ДОВДЛРГ "Христо Ботев" - Ново село 2003 PHARE ACCESS
Чиракуването - шанс за сираците водеща организация ДОВДЛРГ "Христо Ботев" - Ново село 2003 bCAF
Доброволчество за добросъседство водеща организация Сдружение Детска радост - Сърбия 2002 Интеркултурен център - Виена
Шанс за сираците водеща организация ДОВДЛРГ "Христо Ботев" - Ново село 2001 - 2002 PHARE ACCESS
Младежки мост на добросъседството водеща организация APPMHCY - Ниш, Сърбия, CDCP - Крайова, Румъния 2000 - 2002 Фонд 2000 (ИОО - Ню Йорк)
Градски младежки съвет водеща организиация Община Видин 2000 - 2001 Посолство на САЩ
Втори шанс за младите роми водеща организиация Свободен младежки център - Перник, МОЦ "Алтернативи" - Благоевград 1999 - 2000 PHARE Развитие на гражданско общество
Младежка подкрепа за третия сектор водеща организация - 1998 - 1999 PHARE Развитие на гражданско общество