Materiale de informare privind mai multe tipuri de dezastre naturale și domestice

01.11.2021 Asociația Vasiliada a elaborat  un set de materiale de informare privind mai multe tipuri de dezastre naturale și domestice, acestea fiind publicate în data de 01.11.2021, precum și informarea despre modalitățile în care familiile pot întreține locuințele. Pentru realizarea materialelor de promovare s-a utilizat experiența Proiectului ,,CODE- Opoziție Comunitară Împotriva Evenimentelor Dezastruoase", care a oferit oportunități teoretice și practice pentru dobândirea de cunoștințe, competențe, privind protecția și auto- apărarea în caz de posibile riscuri de dezastre.

  • Total Visitors: 47238