Обучителни сесии в България

20 май 2017. Свободен младежки център успешно приключи серията от 18 двудневни обучителни семинари за членове на доброволни формирования по защита от бедствия и аварии и на общински служители от области Видин и Монтана, провеждана от сдружението с цел подобряване на подготовката за реакция при спешни ситуации.

Втора CODE среща на експерти

14-15 октомври 2016. В Белоградчик се проведе втората среща на експерти от България и Румъния по проект "Общностен отпор на бедствени събития". Целта на срещата бе одобрение на методическия комплект, изработвен за обезпечаване на обучителните курсове и предвидените практически учения.

Първа CODE среща на експерти

7-8 юли 2016. В Дубова, Румъния се проведе Първата CODE среща на експерти по защита от бедствия от България и Румъния. Форумът е дейност по проект "Общностен отпор на бедствени събития" и целеше представяне на резултатите от проведено сравнително проучване, както и изготвяне на задание за разработване на методология на обученията по проекта.

Промоция на проекта в България

Април, 2016. Първата проектна дейност - "Промоция на проекта", официално стартира в българския граничен район. До края на май един PR експерт ще посети 15 местни общности (общински центрове) в области Видин и Монтана за да презентира проектната идея и да привлече участието на целевите групи. Презентацията може да бъде разгледана в раздел Документи

Страници

  • Total Visitors: 52925