Изиграйте поведението си в случай на пожари

02.09.2021. Чрез проекта „FACTIS – Бъдете актьор за трансформирана, интегрирана и устойчива общност!“, с подкрепата на нашия партньор, World Vision Румъния, на 02.09.2021 г. беше поставена пиеса, предназначена да сенсибилизира общността и да научи какво да направи в случай на пожар.

Обучение за деца

В рамките на проекта ,, FACTIS- Бъдете актьор за трансформирана, интегрирана и устойчива общност!, образованието се извършва чрез игра, поне 180 деца от целевата група на общността Argetoaia ще участват в дейности, за да научат как да се държат в случай на природни бедствия.

Демонстрация с участието на доброволци от Видин

14 септември 2018. Във Видин бе отбелязан професионалния празник на дирекция Пожарна безопасност и защита на населението с участието на служители на дирекцията, доброволците от доброволното формирование към община Видин и Младежки авариен екип към БЧК - Видин. Демонстации пред гражданите на Видин - пожар в сградата на общината, евакуация и спасяване на граждани.

Заключителен форум по CODE

14-15 декември 2017 В Крайова, Румъния се проведе последното събитие по проекта "Общностен отпор на бедствени събития - CODE" - заключителният форум. Той събра 40 участници от доброволни формирования за защита от бедствия, местни власти и експерти от България в Румъния. Целта на форума бе да се докладват резултатите, да се оцени и разпространи опита, както и да се осигури устойчивост на сътрудничеството. 

Практическо учение в България

28 - 29 септември 2017. На полигона към квалификационния център на Регионална дирекция противопожарна безопасност и защита на населението - Монтана се проведе съвместно практическо учение за доброволци по спасяване при бедствия и аварии. В учението взеха участие 30 доброволци от България и Румъния, които във взаимодействие със специалисти тренираха действия при земетресение, наводнения и катастрофи.

Страници

  • Total Visitors: 47237