Полезни връзки

Асоциация Василиада, Крайова, Румъния - водещ партньор
http://www.asociatiavasiliada.ro/


Свободен младежки център, Видин - партньор
http://fyc-vidin.org/home.html


Български червен кръст, София - партньор
http://redcross.bg/


Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България
http://www.interregrobg.eu/bg/

  • Total Visitors: 48513