Община Димово

Община Димово е разположена в северозападната част на Република България. Град Димово е средище на общината от IV функционален тип. Общината е обособена с Указ № 2704 на Държавния съвет на Република България от 28.08.1987 г. и е съставна част от област Видин, Северозападен планов регион с обща площ 402,866 м2 което представлява 13,3% от територията на областта. Транспортната пътна мрежа включва преобладаващо третокласни и четвъртокласни пътища. През гр. Димово преминава международен път Е - 79, по трасето на Европейски коридор № 4.  През територията й преминава и ж.п. линията Видин – София.

Водещи отрасли в общинската икономика са търговията и услугите, селското стопанство и преработващата промишленост. Значителен дял в сектора на обслужването, който е доминиращ по отношение на заетите лица и регистрираните предприятия, заема малкият бизнес. Селското стопанство също е важен отрасъл за общината като източник на доходи и заетост. В община Димово има ресурси, както за крупни арендни стопанства, така и за малки семейни ферми. Към момента по-голямата част от обработваемата земя е заета от зърнени култури, предимно пшеница, ечемик и царевица. Благоприятните природоклиматични и почвени условия предполагат възможности за развитие на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството. Традиция има и в отглеждането на етерично – маслените и билкови култури. Над 70 вида билки и лечебни растения виреят на територията на общината, част от които с търговско значение. Тенденция е развитието на екологично чисто земеделие и свързването на взаимно изгодни производства, в т.ч. изграждането на преработвателни предприятия, свързани с производството и преработката на селскостопанска продукция, което да стимулира и земеделските производители. 

 

Статистически данни: 
Площ: 402,5 км2 
Население (към 31.12.2015): 6 050 жители 
Населени места: 1 град – гр.Димово(център на общината); 22 села - Село Арчар, Село Бела, Село Държаница, Село Дълго поле, Село Извор, Село Карбинци, Село Кладоруб, Село Костичовци, Село Лагошевци, Село Мали Дреновец, Село Медовница, Село Орешец, Село Гара Орешец, Село Острокапци, Село Септемврийци, Село Шипот, Село Скомля, Село Върбовчец, Село Владиченци, Село Воднянци, Село Яньовец, Село Ярловица. 

 

Контакти:

Адрес: 3750 Димово, ул. "Георги Димитров" 137
Телефон: 09341/ 2260
Факс: 094 601272
e-mail: obstina_dimovo@abv.bg

Уебсайт: www.dimovo.bg

Доброволно формирования:

Доброволното формирование „Димово” в община Димово е създадено през месец септември 2015 г.  Състои се от осем доброволеца, като всеки от тях има персонален идентификационен номер. Повечето от тях са завършили средно образование, и са на възраст от 35 до 55 години. Членовете на доброволното формированието „Димово” са преминали Модул 1 – първоначален курс на обучение.

  • Total Visitors: 47339