Обучение за деца

В рамките на проекта ,, FACTIS- Бъдете актьор за трансформирана, интегрирана и устойчива общност!, образованието се извършва чрез игра, поне 180 деца от целевата група на общността Argetoaia ще участват в дейности, за да научат как да се държат в случай на природни бедствия.

  • Total Visitors: 47334