Обучение в Аргетоая

19.05.2021 В партньорство с ISU Долж, Сдружение Василиада проведе на 19.05.2021 г. в рамките на Проект ,,ФАКТИС- Бъдете актьор за трансформирана, интегрирана и устойчива общност!, обучение за жителите на село Аргетоая, за да се приеме подходящ отговор поведение в случай на природни бедствия

  • Total Visitors: 47343