Наръчник за доброволци

01.10.2021 Свободен младежки център издаде Наръчник за доброволци, предназначен за младежи, проявяващи интерес към доброволната работа в извънредни ситуации. Наръчникът е продукт на трансграничния проект "Да премахнем границите за доброволчеството в извънредни ситуации", изпълняван с партньори от Сърбия и подкрепен от програма INTERREG-IPA на ЕС. Основната цел на проекта бе да повиши мотивацията за доброволчество в извънредни ситуации, развивайки младежкото доброволчество.

  • Total Visitors: 48399