Комуна Урзикуца

Комуната се състои от селата Урзикуца, Урзица Маре и Йонеле. Комуна Урзикуца се намира в централно-южната част на област Долж, разположена на 55 км от град Крайова, на 18 км от Байлещи и на 20 км от Сегарча.

Повърхността на комуната е 6072 ха, от които 290 ха в градската зона и 5782 ха в прилежание.

Първото свидетелство за поселение на това място са няколко римски монети, открити в един гроб. Първите къщи са построени в село Урзица-Маре, върху имота на Св. Епископия на Рамник. Картата на капитан Фридрих Шварц от 1718 г. показва името Urzicuţa Verde. След чумата от 1785 г. някои оцелели установяват селище близо до потока Бабоя в края на прочутите гористи местности Бробинтария. Там жител на име Йонел построил няколко хижи южно от дъбовата гора до село Бърка в местност с име "Клей и бряст". Последният селски компонент на сегашното поселение е създаден през 1924 г. от мелничар на име Орман, в западната част на областта, в местност наречена "Деал".

Според преброяването, проведено през 2011 г., населението на Урзикуца възлиза на 3128 жители, спрямо предходното преброяване през 2002 г., когато има 3 148 жители. Повечето от жителите са румънци (73,43%). Основните малцинства са ромите (22,12%) и македонците (3,45%). За 0.99% от населението, етническият произход е неизвестен. От религиозна гледна точка повечето от жителите са православни (98.95%). За 0.86% от населението религиозната принадлежност е неизвестна.

 

 

 

 

  • Total Visitors: 47276