Комуна Негой

С малка обща граница по р. Дунав, между Раст и Катане, с около 2 800 жители, повече от 500 от които са в чужбина в търсене на работа, Негой бе в границите на сегашната комуна Катане. До 1845 г. имотът е бил собственост на принц Георги Бибеску, бивш владетел в Мунтения, от 1842 до 1848 г., когато той абдикира.

Според преброяването през 2011 г. населението на Негой е 2,235 жители, което е известно намаление в сравнение с предишното преброяване през 2002 г., когато има 2,356 жители. Повечето от жителите са румънци (54.5%), като малцинство са ромите (40.76%), а за 4.74% от населението, етническия произход е неизвестен. Повечето от жителите са православни (95,17%). За 4,74% от населението не е известно вероизповеданието.

Комуна Негой се намира в южната част на Долж, на Дунавската поляна.

• На север граничи с град Балести и Афумати

• На юг граничи с река Дунав

• На изток граничи с Катане

• На запад е в непосредствена близост до Раст

 Надморската височина е между 30 и 48 м, форма на релефа: равнинна.

  • Total Visitors: 47326