Комуна Кърна

Село Кърна се намира в южната, югозападна част на област Долж близо до езерото Бистре и има площ от 2 923 ха, от които 70 хектара земя са застроени, а останалата част е прилежаща.

Основано е през 2004 г., след напускане на село Гоцеа,  Долж, а през 2008 г. бяха построени и обновени около 300 къщи, ново училище и диспансер, ремонтиран културния дом и кметството.

Според преброяването, проведено през 2011 г., населението на комуна Кърна възлиза на 1 363 жители, което в сравнение с предишното преброяване през 2002 г., когато е регистрирано 1 558 жители е по-малко. Повечето от жителите са румънци (84.23%), като малцинство са ромите (12.55%). За 3.23% от населението, етническият произход е неизвестен. От религиозна гледна точка повечето от жителите са православни (94,57%), като малцинство са петдесятниците (1,54%). За 3.23% от населението не е известно членството във вероизповедания.

  • Total Visitors: 47252